Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
24.06.2022 2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlık (İdari Birimler)

​     F-10 F-11 F-13 Gider F-13 Gelir F-17 ...

23.06.2022 2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları (Akademik Birimler)

Üniversitemizin 2023 yılı bütçe teklifi ile 2024 ve 2025 y...

8.06.2022 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Kapsamında Birimlerin Doldurulması Gereken Formlar

  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanl...

30.06.2021 Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine İlişkin Karşıla...