İdari Personel

Daire Başkanı
Ali HİÇYILMAZ
alihicyilmaz@duzce.edu.tr
Dahili: 1201
Muhasebe Yetkilisi(Şube Müdürü)
Coşkun AKBULUT
coskunakbulut@duzce.edu.tr
Dahili: 1212
Şube Müdürü
Ergün ÇAKMAK
erguncakmak@duzce.edu.tr
Dahili: 1206
Şube Müdürü
Yasin ALTINIŞIK
yasinaltinisik@duzce.edu.tr
Dahili: 1209
Şube Müdürü
Ümit ÜNALAN
umitunalan@duzce.edu.tr
Dahili: 1203
Şube Müdürü V.
Kemal YILDIRIM
kemalyildirim@duzce.edu.tr
Dahili: 1202
Mali Hizmetler Uzmanı
Engin YILDIRIM
enginyildirim@duzce.edu.tr
Dahili: 1208
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Duygu IRMAK
duyguirmak@duzce.edu.tr
Dahili: 1211
Şef
Hidayet Kaplan PINAR
hidayetkaplan@duzce.edu.tr
Dahili: 1210
Bilgisayar İşletmeni
Alaettin YALÇIN
alaettinyalcin@duzce.edu.tr
Dahili: 1207
Bilgisayar İşletmeni
Uğur LAFCI
ugurlafci@duzce.edu.tr
Dahili: 1205
Memur
Aykut ENGİN
aykutengin@duzce.edu.tr
Dahili: 1215
Memur
Gürkan KAMBUR
gurkankambur@duzce.edu.tr
Dahili: 1204
Memur
Ceylan YILDIRIMÇAKAR
ceylanyildirimcakar@duzce.edu.tr
Dahili: 1214
Büro Personeli
Elif SEVİLİR
elifsevilir@duzce.edu.tr
Dahili: 1201