2022 Yılı İç Değerlendirme Süreci ve Dokümanları

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Yönergesi 7. Maddesi (d) bendi "Kalite Komisyonu akademik birim komisyonu üyelerinden oluşan üç(3) akademik, bir(1) idari ve bir(1) öğrenciden oluşan değerlendirme ekipleri oluşturularak birimlerin iç değerlendirmesini İç Değerlendirme Kılavuzu doğrultusunda yapar.Değerlendirme ekiplerinin oluşturulması ve takibi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülür " hükmü uyarınca İç Değerlendirme Ekipleri oluşturulmuştur.

12 Aralık 2022 - 29 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak olan V. İç Değerlendirme faaliyetleri, kesinlikle bir denetleme olmayıp, Üniversitemize bağlı birimlerin durumlarını yerinde tespit edip, yapılan iyileştirme çalışmalarını, birimlerin güçlü yönlerini, iyileştirmeye açık yönlerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir değerlendirme çalışmasıdır. İç Değerlendirme süreciyle ilgili dokümanlar aşağıda sunulmuştur.


İç Değerlendirme Süreci ve Dokümanları

1-İç Değerlendirme Süreçleri İş Akış Şeması

2-Birim Tanıtım Formu

3-Ziyaret Planı Örneği 

4-İç Değerlendirme Soru Formları (TAKIM LİDERİ tarafından Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne Gönderilecek  Birleştirilmiş Soru Formu)

    Yönetici Soruları

    Akademik Personel Soruları

    Birim Sekreteri Soruları

    İdari Personel Soruları

    Öğrenci Soruları

5-İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu Taslağı

6-Değerlendirici Memnuniyet Anketi (Değerlendirme ekip üyeleri tarafından doldurulmalıdır).

7-Değerlendirme Süreci Memnuniyet Anketi (Birim yöneticileri (Dekan/Müdür) tarafından doldurulmalı ve 

    sib@duzce.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir).

8-2022 Yılı İç Değerlendirme Ekip Listesi ve Değerlendirme Takvimi (Günvellenme Tarihi: 07.12.2022) 

Her türlü sorularınız için WhatsApp İletişim Linki: https://chat.whatsapp.com/CmAgPf9qbtvHgWKkwVOEwW

Değerlendirme Ekibi Toplantı Linki: https://3b.duzce.edu.tr/b/sur-uw7-ix1-xn1 

 

İç Değerlendirme Ekibi Eğitim Sunumu 

İç Değerlendirme Ekibi Eğitimi Videosu  

Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi