Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü

Personel

Akademik                                             

        

               Koordinatör                                                      Koordinatör Yardımcısı                             Öğretim Görevlisi

        Prof.Dr.Ayla KEÇECİ                                    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ     Öğr.Gör.Seniha GÜNDÜZ ÇORABAY

                Dahili: 1640                                                                Dahili:1646                                              Dahili: 1642

İdari

 

            Şube Müdürü                                          Şef

        Dinçer KORKMAZ                             Emine ORHAN

             Dahili: 1646                                 Dahili: 1643-1644