Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü

Personel

Akademik                                             

  

               Koordinatör                          Koordinatör Yardımcısı                                Öğretim Görevlisi

        Prof.Dr.Ayla KEÇECİ        Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ     Öğr.Gör.Seniha GÜNDÜZ ÇORABAY

              Dahili: 1640                                   Dahili:1646                                               Dahili: 1642

İdari

 

            Şube Müdürü                          Bilgisayar İşletmeni

        Dinçer KORKMAZ                           Emine ORHAN

             Dahili: 1646                                    Dahili: 1644