Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü

Personel

Akademik                                             

                 

           Koordinatör       

  Doç. Dr. Serap BAYRAM  

         Dahili: 3401-1612

              

       Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN 

           Dahili: 3023-1611

        

      Koordinatör Yardımcısı

    Öğr. Gör. Burak YÜKSEL

                Dahili: 7813 

      

            Öğretim Görevlisi            

    Öğr. Gör. Seniha ÇORABAY

                 Dahili: 1642

İdari

        

               Şube Müdürü

               Ayşegül CİN

                Dahili: 1643