Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü

Personel

Akademik                                             

                                                                          

                     Koordinatör                                           Öğretim Görevlisi

           Doç.Dr.Serap BAYRAM                  Öğr.Gör.Seniha GÜNDÜZ ÇORABAY

                       Dahili:3401                                                 Dahili: 1642

İdari

 

            Şube Müdürü                                          Şef

        Dinçer KORKMAZ                             Emine ORHAN

             Dahili: 1646                                 Dahili: 1643-1644