2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuruları

Akademik teşvik başvurularının birim komisyon üyeleri tarafından değerlendirmelerin yapılmasının ardından Koordinatörlüğümüze teslim edilecek olan evraklar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

- Başvuran kişilerin Yöksis çıktı belgeleri

- Başvuran kişilerin başvuru dilekçeleri

- Puan Tablosu (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

- Karar Tutanağı (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

- Değerlendirme Raporu (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

2022 Yılı Akademik Teşvik Başvurularına yönelik dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Düzce Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri

Düzce Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Başvuru Takvimi (2022)

Düzce Üniversitesi Akademik Teşvik Sistemi