Çeviri İçin Tanıtım

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Koordinatörlüğün amacı, başta Düzce Üniversitesi idari birimleri, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, üniversiteye bağlı merkezler, sağlık kuruluşları, dil hazırlık bölümü olmak üzere üniversite yükseköğretim birimlerinde eğitim/öğretim ve bilimsel araştırma kalitesinin devamlı olarak artırılmasına katkıda bulunmaktır. Üniversite içi ve dışı Toplam Kalite Yönetimi araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarına katılmak temelinde amaçları aşağıda açıklandığı şekildedir:

a) Üniversitelerde, kamu kurumlarında yada özel sektör kurumlarında toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri uygulamalarını geliştirmek amacıyla bilimsel konferanslar, seminerler, çalıştaylar, araştırma projeleri v.b. faaliyetler düzenleyerek toplam kalite uygulamaları literatürüne katkıda bulunmak.

b) Elde edilen bilimsel bilgileri kamu ve özel sektör kuruluşlarında elde edilen deneyimlerle harmanlayarak yeni model ve uygulama metodolojileri geliştirmek; bu metodolojilerin yaygınlaştırılması adına faaliyetlerde bulunmak

c) Toplam kalite yönetimi kültürünü Düzce Üniversitesi geneline yaymak, geliştirmek ve Düzce Üniversitesinin kurumsallaşması için gerekli planlama ve uygulama işlevlerini yerine getirmek.

 

Faaliyet Alanları:

•Üniversitenin kaliteyi geliştirmeye yönelik çalışmalarını yapmak

•Memnuniyet, liderlik ve kurumsal değer anket çalışmaları ile sürekli iyileştirme sürecine katkıda bulunmak

•Kaliteye yönelik seminerlere, konferans ve toplantılara katılarak; elde edilen bilgileri üniversitemize yaymak

•Dış denetim organizasyonlarını koordine etmek

•EFQM mükemmellik modeli çalışmalarını organize etmek

•Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve doğru bir şekilde yürütülmesi için personellere eğitim ve toplantı düzenlemek