Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
4.05.2021

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Sonuçlandı

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde çalışan idari personellerin, yönetim süreçlerine pozitif katkı sağlamasını temin etmek, idari süreçlere ilişkin kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınması amacıyla İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulama Yönergesi kapsamında her yıl idari personeller tarafından sunulan iyileştirme önerileri, Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne teslim edilmektedir.

Farklı akademik ve idari birimlerde görev yapan idari personeller, kalite süreçlerine; memnuniyet artırıcı, zaman iyileştirici, maliyet azaltıcı gibi pozitif katkısı bulunan önerilerini, 24.02.2021 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda, Öneri Değerlendirme Komisyonuna sundular. Rektör yardımcısı Prof.Dr.İlhan GENÇ’in başkanlığında oluşan dokuz kişilik Öneri Değerlendirme Komisyonu, tüm adayların sunduğu önerileri sırayla değerlendirdiler.

Yapılan değerlendirme sonucuna göre; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında Gıda Yüksek Mühendisi kadrosuyla görev yapan Asiye Elvan BELLİCi’nin "Yemek Hizmetleri Yürütme Kurulu Kurulması" konulu önerisi birinci, İdari Mali İşler Daire Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla görev yapan Soner SEZEN’in "Enerji Verimliliği" konulu önerisi ikinci, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla görev yapan Mahmut BOZKURT’un "Bologna Sistemi Kılavuzu ve İyileştirmeleri" konulu önerisi üçüncü seçildi. Üniversitenin kalite süreçlerine olumlu katkılarından ötürü öneride bulunan tüm adaylara teşekkür edildi.

 

Üniversitemiz sayfasında yayınlanan duyuru için tıklayınız.