Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü
21.10.2021

İç Değerlendirme Ekip Üyelerine Eğitim Verildi

Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına Üniversitemizde Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından IV. İç Değerlendirme Süreci başlatılmıştır.

Değerlendirme ekipleri akademik birimlerin kalite komisyonunda görev alan personeller arasından seçilmiş olup pandemi koşullarından dolayı ekipler bir akademik ve bir idari personelden oluşmaktadır. Tüm akademik birimleri kapsayan iç değerlendirme ziyaretleri 01 Kasım 2021 – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İki günlük ziyaretlerin sonunda elde edilen bilgiler doğrultusunda akademik birimler tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları ile akademik birimlerin güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Tüm iç değerlendirme ziyaretlerinin bitmesinin ardından ortaya çıkan rapor doğrultusunda Üniversite Kalite Komisyonu tarafından gereken iyileştirme çalışmaları planlanacaktır.

İç değerlendirme ekiplerinde görev alacak akademik personeller için 14.10.2021 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda, saat 13.30 da ise Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda idari personeller için eğitim düzenlenmiştir. Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof.Dr. Ayla Keçeci, eğitime katılan akademik personellere sürecin basamakları, ziyaret öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında katılımcılara bilgiler vermiştir. Öğleden sonraki eğitim de ise Şube Müdürü Dinçer Korkmaz, idari personellere süreçlerle ilgili eğitim vermiş ve katılımcıların sorunlarını cevaplamıştır.

Süreç içerisinde yer almayı kabul eden tüm değerlendiricilerimize katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.