Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
4.05.2021

Üniversitemiz YÖKAK İzleme Takımı Tarafından Değerlendirildi (16.12.2020)

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmelerini yapmak üzere, Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 16.12.2020 tarihinde dış değerlendirme sürecine tabii tutulmuştur. Üniversitemizin dış değerlendirmesini yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Prof.Dr.Bilal GÜNEŞ, Prof.Dr. Volga BAYRAKCI TUNAY ve Prof.Dr.Metin GÜMÜŞ görevlendirilmişlerdir.

İzleme takımı üyeleri 16.12.2020 tarihinde;

Saat 09.00-10.30 arasında Rektörümüz Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR’la,

Saat 10.45-12.125 arasında Rektör Yardımcımız Prof.Dr.İlhan GENÇ başkanlığında, Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyeleriyle,

Saat 13.30-15.00 arasında Üniversitemiz Senato üyeleriyle,

Saat 15.15-16.00 arasında Sürekli İyileştirme Koordinatörü, Eğitim Koordinatörü, Dış İlişkiler Koordinatörü, TTO Temsilcisi, Düzce Ticaret Sanayi Odası Başkanıyla online olarak görüşmüşlerdir.

Görüşmelerde Rektörümüz Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Üniversitemizin geldiği noktayı ve kurumsal geri bildirim raporu kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları hakkında,  Sürekli İyileştirme Koordinatörümüz Prof.Dr.Ayla KEÇECİ ise YÖKAK tarafından kriterleri belirlenmiş olan Kurum İç Değerlendirme Raporunun Üniversitemizdeki uygulamaları ve iç değerlendirme süreçleri hakkında izleme takımına bildirimde bulunmuşlardır. Sunumlardan sonra izleme takımı, görüşmelere katılan üyelere sorular yönetmişlerdir.

 

Sabah 09.00 da başlayan görüşmeler, saat 17.30 da izleme takımının görüşmeler ve dokümanlardan elde ettiği bilgilerin geri bildirimiyle son bulmuştur. Geri bildirim oturumuna Rektörümüz Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Rektör Yardımcımız İlhan GENÇ, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi ATEŞ, Bilgi İşlem Daire Başkanımız Prof.Dr.Resul KARA, Sürekli İyileştirme Koordinatörümüz Prof.Dr.Ayla KEÇECİ, Eğitim Koordinatörümüz Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ, Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü Şube Müdürümüz Dinçer KORKMAZ katılmışlardır.