Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü
8.12.2022

İdari Personel Teşvik Öneri Sistemi Başvuruları Başlamıştır.

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulaması ile akademik ve idari birimlerinde çalışan idari personelin yönetim süreçlerine pozitif katkı sağlamasını temin etmek, idari süreçlere ilişkin kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınması amaçlanmaktadır. Sürekli iyileştirmeyi ilke edinen Üniversitemiz, her yıl 31 Aralık tarihinde kadar Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne iletilen tüm önerileri titizlikle incelemekte ve değerlendirmektedir.

Başvuru formunu teslim eden adayların önerileriyle ilgili bir sunum dosyası (power point sunumu) hazırlamaları sib@duzce.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Öneriler öneri değerlendirme toplantısında öneri sahipleri tarafından sunulacaktır. Öneri Değerlendirme Toplantı tarihi ve yeri adaylara üst yazı ile ayrıca iletilcektir. Önerileriyle sürece pozitif katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Süreçle ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Komisyonu (2023 Yılı Ocak Ayı itibari ile komisyon güncellenecektir)

İş Akış Şeması

Başvuru Formu (doc uzantılı)

Başvuru Formu (pdf uzantılı)

Değerlendirme Aracı

Sonuç Tutanağı

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulama Yönergesi