8.12.2022

İç Değerlendirme Ekip Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi

Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına Üniversitemizde Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından V. İç Değerlendirme Süreci başlatılmıştır. İç değerlendirme ziyaretlerinde görev alacak ekip üyeleri, akademik birimlerin kalite komisyonunda yer alan akademik personeller, idari personeller ve öğrenci temsilcileri arasından seçilmişlerdir. Ziyarette 51 akademik personel, 20 öğrenci ve 19 idari personel görev yapacaktır.

12.12.2022 – 29.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretlerde görev yapacak ekip üyelerine, Üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından 07.12.2022 tarihinde çevrim içi eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimin ilk bölümünde Sürekli İyileştirme Koordinatörü Doç.Dr.Serap BAYRAM, iç değerlendirme sürecine ilişkin mevzuatlar, iç değerlendirme takvimi, ziyaret planı, değerlendirmede kullanılacak formlar, veri toplama yöntemleri ve değerlendirmede dikkat edilecek hususlar hakkında katılımcılara bilgiler vermiştir.

Eğitimin ikinci bölümünde Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ, geri bildirim raporunun nasıl hazırlanacağı, soru formlarının nasıl doldurması gerektiği, koordinatörlüğe teslim edilecek dokümanlar ve internet sayfasında yer alan belgeler hakkında bilgiler aktarmıştır. Gelen soruların cevaplanmasının ardından toplantı sonlandırılmıştır.