Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
28.02.2022

İdari Personel Öneri Değerlendirme Komisyonu Toplandı

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde çalışan idari personellerin, yönetim süreçlerine pozitif katkı sağlamasını temin etmek, idari süreçlere ilişkin kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki önerilerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınması amacıyla İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulama Yönergesi kapsamında her yıl idari personeller tarafından sunulan iyileştirme önerileri, Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne teslim edilmektedir.

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari personellerimiz, kalite süreçlerine; memnuniyet artırıcı, zaman iyileştirici, maliyet azaltıcı gibi pozitif katkısı bulunan önerilerini, 24.02.2022 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda, Öneri Değerlendirme Komisyonuna sundular. Rektör yardımcısı Prof.Dr.İdris ŞAHİN’in başkanlığında toplanan dokuz kişilik Öneri Değerlendirme Komisyonu, tüm adayların sunduğu önerileri dinlediler. Üniversitemizin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk üçe giren idari personellerimize, Rektörümüz Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR tarafından teşekkür belgesi verilecektir.