Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
10.01.2022

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin "Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi" başlıklı 19'uncu maddesi uyarınca tüm yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme çalışmalarını içeren Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamaları ve Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi'ne (KGYBS) yüklemeleri gerekmektedir.

Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporu yazımında temel alınmak üzere tüm birimlerin Kurum İç Değerlendirme Raporu bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm birimlerin, aşağıda linki verilen kılavuz çerçevesinde Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlamaları ve üst yazı ekiyle en geç 01.02.2022 tarihine kadar Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne göndermeleri rica olunur.

Not 1: Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporu, Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun sayfasına yüklenecektir. Akademik ve idari birimlerimiz hazırlayacakları KİDR Raporlarıyla ilgili her hangi bir veri girişi yapmayacaklardır. Akademik ve idari birimlerin, aşağıda linki verilen kılavuz çerçevesinde (her birim sadece kendi alanlarını doldurmalıdır) KİDR Raporlarını hazırlamaları ve raporda ifade edilen kanıt belgelerin dijital hallerini (pdf, word, excel, jpg vb.) üst yazı ekleriyle Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne göndermeleri yeterlidir.

Not 2: Üst yazı ekiyle gönderilecek Kurum İç Değerlendirme Raporunun word formatında olması gerekmektedir.

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Kılavuzu için tıklayınız.