9.05.2023

Akademik Teşvik Başvuruları (2019)

NOT: 2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği geçmiş başvurulara ait Yöksis puanları ile güncel DÜ-ATES üzerinden faaliyetlere atanan puanlar arasında farklar oluşabilmektedir. Bu başvuruda sadece DÜ-ATES üzerinden alınan puanlar dikkate alınacaktır. Çünkü Yöksis puanı 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre puan hesaplamasını göstermektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2023 tarihli ve 12635 sayılı yazısı ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak görülen davada, Danıştay 8. Dairesinin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konu Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu dönemde yapılacak olan Akademik Teşvik Başvurularında öğretim elemanlarının katılmış olduğu faaliyetlere ait puanlar DÜ-ATES üzerinden "Akademik Personel Faaliyet" sekmesinden hesaplanacaktır. Puan hesaplamasının ardından Teşvik Başvuru Raporu çıktı olarak alınacak ve ıslak imzalı olarak başvuru sistemine yüklenecektir.

Puan Hesaplama ve Başvuru için tanıtım videosu: https://files.fm/u/7nsb37qww

Alınan karara göre, 2019 Yılı Akademik Teşvik Başvurularına yönelik dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi Akademik Teşvik Sistemi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Başvuru Takvimi (2019)

Düzce Üniversitesi 2019 Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri

2018-2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Karşılaştırma

Düzce Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Akademik teşvik başvurularının birim komisyon üyeleri tarafından değerlendirmelerin yapılmasının ardından Koordinatörlüğümüze teslim edilecek olan evraklar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

- Başvuran kişilerin Teşvik Başvuru Raporları (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

- Başvuran kişilerin başvuru dilekçeleri

- Puan Tablosu (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

- Karar Tutanağı (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

- Değerlendirme Raporu (Akademik Teşvik Düzce Üniversitesi sitesinden)

 

NOT: Aşağıda yer alan maddeler için kanıt belgelerinde 3. grup doldurulacaktır.

3.1.1.SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

3.1.2.SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)