Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Organizasyon Şeması

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Teşkilat Yapısı;

     1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdüründen oluşmaktadır. Başkanlığımızda 7 Mühendis, 1 Mimar, 10 Tekniker, 1 Yapı ressamı, 4 İdari Personel , 7 Teknisyen, 12 Yardımcı Teknik Personel Olmak üzere Fiilen 42 personel görev yapmaktadır.