Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Başkanlığımız


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın amacı; Üniversitemizin inşaat, etüd-proje, bakım-onarım, yapı denetim ve yer araştırmaları işlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, yürütülmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktır.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri arasında, aşağıda belirtilen hususlar yer almaktadır. 

 

  • Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek,

  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,

  • Üniversitemiz kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarını yürütmek,

  • İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek,

  • İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemini yürütmek,

  • Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek,

  • Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek, kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

  • Kalorifer, kazan dairesi, jeneratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve benzer işler yürütmek,