Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Etüt / Planlama Proje Şube Müdürlüğü

Ebru AKTAŞ (Mimar), Murat BAŞURAL (Harita Mühendisi),  Nazlı KÖSE (Harita Teknikeri)

-Proje hazırlama

-Ataşmanlar

-Proje tasdiki

-Mimari kontrollük

-Satın alma (proje yapımı)

-İmar planlarının takibi

-As built projelerinin takibi(biten işler için) arşivi

-Kamulaştırma

-Tahsis çalışmaları

-Plankote Hazırlanması