Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu

Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrenci Kayıt ve Bilgilendirme Kılavuzu, kapak fotoğrafı

Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu

Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrenci Kayıt ve Bilgilendirme Kılavuzu,yazılı fotoğraf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü yeni öğrenci bilgilendirme kılavuzu;

ÖSYS sonuçlarına göre üniversitemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne yerleşen öğrenciler, kayıt işlemlerini aşağıda bulunan şartlar çerçevesinde e-Devlet üzerinden veya üniversitemize gelerek kayıt yaptıracaklardır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki farklı eğitim şekli sunmaktadır. Bölümün ikinci öğretimleri kayıt için belirli bir ücret yatırmak zorundadır. İkinci öğretim kayıt ücretleri ve gerekli diğer bilgiler Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı- Duyurular kısmında her dönem yayınlanmaktadır. Kayıt işleminizi gerçekleştirmeden önce bu kısma göz atmanız önerilir. Bölümün ikinci öğretim öğrencileri, ders kayıt ücretini yatırdıktan sonra ders seçimi işlemini gerçekleştirip, danışmana onaylatabilmektedir. Normal öğretim olan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Normal öğretim öğrencileri direkt olarak ders kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde bir dönem başına 30 kredilik ders verilmektedir.

YBS Bölümü öğrencisi, mezun olabilmek için sekiz dönem boyunca toplam 240 kredilik dersi vermek zorundadır.

YBS Bölüm dersleri ile ilgili bilgi almak için web sayfamız da bulunan öğretim planı ve ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

YBS Bölümü öğrencileri, kayıt döneminde akademik takvimi takip etmek ve ders programını danışman onayına zamanında yollamak zorundalardır. Kayıt işlemlerinizi üniversite web sayfasında duyurulan öğrenci kayıt, gün ve saatlerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm dersleri ve içeriği ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi danışmanınız ile görüşerek çözüme ulaştırabilirsiniz.

YBS Bölüm öğrencileri kayıt dönemlerinde hazırladıkları ders programlarını danışmanlarının onayına yollamak durumundadırlar. Mazereti olmaksızın danışman onayına yollamayan öğrenciler o dönem kayıtsız kalırlar. Kayıtsız kalan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ayrıca akademik takvimde yer alan Ders Ekleme/Silme döneminde ders kayıt onay formunu danışman eşliğinde imzalamanız gerekmektedir.

YBS Bölüm öğrencileri kaçıncı sınıf olursa olsun, mezun olana dek alttan kalan dersleri vermek zorundadırlar.

Herhangi bir zorunlu dersi alıp kalan öğrenci (F alan), bir sonraki dönem ders bölümde açıldığı halde söz konusu ders, programındaki diğer zorunlu derslerinin 2/3’si ile çakışıyorsa F alıp kaldığı dersi başka bir bölümden alarak tekrar edebilir.

Ders kayıt işlemi sırasında bölüm öğrencisinin geçmiş olduğu seneden kalan dersi, dersleri (FF, FD) seçmeli veya zorunlu olmaksızın almak zorundadır. Ders seçim işlemi yapılırken, geçmiş dönem alttan kalan dersler öncelikli olarak seçilip, öğrencinin bulunduğu dönemin zorunlu dersleri önde tutularak yeterli kredi sayısına göre dönemin seçmeli derslerini de alarak verilmektedir.

YBS Bölümü öğrencileri yeterli ortalamaya (2,25) sahip oldukları takdirde danışman onayı ile birlikte üst dönemden ders alabilmektedir.

Bölümde verilen sekiz dönemlik eğitimin sonunda bölüm öğrencisinin ders ortalaması 2,50 üzeri bir ortalamaya sahip olmalıdır aksi takdirde FF, FD, DD, DC olan derslerden herhangi bir kaçını danışman onayı ile yeniden alarak vermek zorundadır.

Üniversitemize kayıt yaptıran Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri arasında Erasmus’a katılmak isteyenler için, dönem uzatma riskini azaltmaları ve ön koşul derslerini danışmanlarının onayı ile almaları gerekmektedir.

YBS Bölümü iki dönem boyunca isteğe bağlı olarak hazırlık (İngilizce) eğitimi vermektedir. Bölüme kayıtlı olan öğrenciler hazırlık eğitimi almak için tekrardan bir kayıt oluşturmalı ve bunun için danışmanla görüşüp dilekçe yazmalıdır.