Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı


Farabi Değişim Program

Farabi Değişim Programı Nedir? 

Farabi Değişim Programı, Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri ve Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları arasında bir dönem (sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz - Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan, farklı bilgi ve beceriler kazanmayı hedefleyen bir programdır.

Farabi Değişim Programından Kimler Faydalanabilir? 

Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi’den yararlanamazlar. Ön lisans ve lisans öğrencileri, hazırlık sınıfı ve 1. sınıflar da değişim programından yararlanamazlar. Buna bağlı olarak Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri, 1. sınıfın 2. dönemi Farabi Değişim Programı'na gelecek Güz ya da Güz + Bahar Dönemi için başvuru yapabilirler. Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı’na katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa, bir yarıyıl ya da bir akademik yıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

Farabi Değişim Programı’na Başvuru Şartları Nelerdir? 

Farabi’den yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamaları en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalaması ise 2.50 olması gerekmektedir. 
Genel bilgiler kısmında belirtildiği üzere, değişim programına 2. sınıfta katılmak isteyen öğrenciler 1. sınıfın ikinci dönemi gerekli belgeleri doldurarak üniversite koordinatörlüğüne başvurması gerekmektedir. 
Farabi öğrencisi olabilmek için yabancı dil barajı eğer eğitim almakta olduğunuz program yabancı dil ile eğitim veriyorsa uygulanacaktır. 
Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

farabi degisim programina nasil basvurulur

Farabi Değişim Programı’na Nasıl Başvurulur? 

Başvuru için üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde gerekli belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi yeterlidir.

Bu belgeler; 

Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet), 
Not Çizelgesi / Transkript (2 adet), 
Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi), 
SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,   
Çalışma Bildirim Dilekçesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet). 

Düzce Üniversitesi'ninFarabi Değişim Programı kapsamında anlaşmalı olduğu diğer üniversitelere göz atın.