Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim Bilişim Sistemleri Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim Bilişim Sistemleri Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü nedir?

Yönetim bilişim sistemleri, İşletme ve bilişim biliminin iç içe geçtiği bir alandır. Bu alandaki amaç bilişim sistemlerini yönetecek olan bireyler yetiştirmektir. İşletme ve bilgisayar derslerinin entegrasyonu ile geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ne zaman açılmıştır?

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2014 senesinde eğitim vermeye başlamıştır. Bölümümüz Türkiye’de açılan 5. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olma özelliğindedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hangi fakültede eğitim vermektedir?

Üniversitemizde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü işletme Fakültesi bünyesi içerisindedir.

Bölümümüze kimler kayıt yaptırabilir?

ÖSYM tarafından belirlenen TM-1 ve YGS-6 puan türleri üzerinden kontenjanlarını doldurmaktadır. Yine ÖSYM tarafından belirlenen puanlara uyum sağlayan adayların tercih sonuçlarında bölümüze kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıtlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi lisans eğitimi sürecinde hangi derslerin eğitimini alır?

Lisans dersleri için tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezuniyet koşulları nelerdir?

Lisans öğrenimi boyunca toplamda 240 AKTS (isteğe bağlı staj ve bitirme projesi dahil)’lik dersten başarı ile geçmesi veya 240 AKTS (bitirme projesi ve son dönemde alınan 18 AKTS’ lik ders dahil) ve ders planlarında belirlenen projeler ve devam zorunluluklarını sağlamaları halinde mezun olabilmektedir.

Ders programı içeriği nasıldır?

Ders programı içeriği için tıklayınız.

Ders geçme koşulları nelerdir?

Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu belirlenir. Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir: 
90-100 AA 4.00 Pekiyi 
85- 89 BA 3.50 İyi-Pekiyi
80- 84 BB 3.25 İyi 
70- 79 CB 3.00 Orta-iyi 
60- 69 CC 2.50 Orta 
55- 59 DC 2.25 Geçer-Orta
50- 54 DD 2.00 Geçer 
40-49 FD 1.50 Geçmez 
39 ve aşağısı FF 0 Geçmez.

Akademik kadro hakkında genel bilgiler nelerdir?

Akademik kadro için tıklayınız.

Bölüm mezunların unvanı ne olur?

Yönetim bilişim sistemleri bölümünde eğitimini tamamlayan kişilere lisans diploması verilir ve Yönetim Bilişim Uzmanı unvanını alırlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri İş Olanakları nelerdir?

Bölümden mezun olmaya hak kazanan ve kendisini lisans öğrenimi boyunca alanında geliştiren kişiler;
Sistem Analisti ve Tasarımcısı,
Programcı,
Proje Uzmanı/Yöneticisi,
IT Uzmanı,
İş Analisti, 
İş zekâsı uzmanlığı, 
Network Uzmanı, 
Siber Güvenlik Uzmanı,
Satış-Pazarlama Bölümü Uzmanı/Yöneticisi,
İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi,
Akademisyen vb. çeşitli unvanlar da görev yaparlar.

Yönetim Bilişim sistemleri Yüksek Lisansa (Tezli) başvurma koşulları nelerdir? 

Tezli Yüksek Lisans: 

1. Anabilim Dalı’na Ait Şartlar:

• Lisans derecesine sahip olmak, 
• Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İşletme Mühendisliği Bölümü, İşletme Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstatistik Bölümü, Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü dışından gelenlere Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.

2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:

Yüksek Lisans programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES (Sayısal ve Eşit Ağırlık) puan türünden en az 55.00 (Elli Beş) puan almış olmak.

3. Sınavın Değerlendirilmesi:

 a-Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %15, lisans not ortalaması %15, mülakat değerlendirme sonucu %20’si değerlendirmeye alınır. 
b-Bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar. 
c-Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ortalamanın 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.

Yönetim Bilişim sistemleri Yüksek Lisansa (Tezsiz) başvurma koşulları nelerdir?

1. Anabilim Dalı’na Ait Şartlar: Lisans derecesine sahip olmak.

2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu: ALES puanı aranmamaktadır

3. Sınavın Değerlendirilmesi: Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün derslikleri, laboratuvarları, ibadethaneleri ve sosyal alanları hakkında bilgiler nelerdir?

Uygulama gerektirmeyen dersler amfi dersliklerde, uygulama gerektiren dersler ise bilgisayar laboratuvarlarında kişi başına düşen bilgisayarlar vasıtası ile gerçekleşmektedir. Amfi dersliklerimiz ders işleyişine uygun gerekli teknolojik teçhizatlarla donatılmıştır. Fakültemiz içerisinde kantin, fotokopi merkezi, mescitler, abdesthaneler ve çalışma salonu da bulunmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nerededir ve ulaşım olanakları nelerdir?

Bölümümüz Düzce Üniversitesi kampüsünde İşletme Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Kampüs içinden de güzergâhı bulunan belediye otobüsleri, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlere ulaşım hizmeti vermektedirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün bilgisayar ve internet olanakları nelerdir?

Üniversitemize kayıt olan her öğrenci üniversitemizin sınırsız internet ağından faydalanabilmektedir. Bölümümüze ait olan bilgisayar laboratuvarında bilgisayar kullanmayı gerektiren işlemlerini rahatlıkla halledebilmektedirler. 

Staj olanakları nelerdir?

Bölümümüzün sekizinci dönem sürecinde isteğe bağlı staj imkânı vardır. Staj dönemleri boyunca sigortaları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Sekizinci dönem haricinde yine isteğe bağlı olarak yapılan yaz stajlarının sigortaları da üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Öğretim ücretlendirmeleri nasıldır? 

Normal Öğretim kontenjanından bölüme yerleşen öğrenciler bir ücret ödememektedirler. İkinci Öğretim kontenjanından bölüme yerleşen öğrenciler güncel ücretlendirme bilgisini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyurular sayfasından takip edebilirler. İkinci Öğretim öğrencilerinin dönem sonunda sınıfları içerisinde ilk %10’luk dilime girmeleri ve alt dönemlerden dersleri olmaması durumunda ödemiş oldukları harçlarının belirli kısmı kendilerine geri ödenmektedir. 

Hazırlık sınıfı var mıdır? Süresi ne kadardır?

İsteğe bağlı olarak 2 dönem süresince Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık eğitimi alınabilmektedir. 
Düzce Üniversitesi Kütüphanesinin hizmetleri nelerdir? Kütüphane nerededir?
Düzce Üniversitesi Kütüphanesi fakültemizin de bulunduğu kampüs içerisinde Sosyal Tesisler binasında yer alır. Düzce Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile bütün öğrenciler kütüphaneye üye olabilir. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir. Kullanıcılara üye kartı verilmemekte, öğrenci kimliği üye kartı olarak kabul edilmektedir. Düzce üniversitesi mensubu olup da üye olanlar kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Öğrenciler 2 kitabı 10 gün süreyle alabilirler. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi’nde işlemleri tamamlanmış 35.000 basılı kaynak,1650 e-kitap bulunmaktadır. Kütüphane 24 saat hizmet vermektedir. Kütüphane binasında aynı zamanda çalışma odası ve bilgisayar destekli çalışma odası da bulunmaktadır. 

Düzce üniversitesi yemekhane hizmeti nelerdir? Yemekhane nerededir?

Düzce Üniversitesi yemekhanesi kampüs içerisinde sosyal tesisler binasında yer almaktadır. Üniversitemiz yemekhanesinde I. ve II. öğretim öğrencilerine ve personeline günlük öğle ve akşam olmak üzere 2. ve 4. kap seçmeli olmak üzere 4 türlü yemek hizmeti verilmektedir. Öğrenciler, Öğrenci İşlerinin kayıt döneminde teslim ettiği öğrenci kartlarına bakiye yükletilerek yemekhane hizmetinden faydalanabilirler. 

Düzce üniversitesinin spor olanakları nelerdir?

Üniversitemizde 750 seyirci kapasiteli, üst katında kondisyon salonu bulunan, voleybol, futbol, basketbol ve hentbol sahası olarak kullanılabilen kapalı spor salonu bulunmaktadır. Yine öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği tenis alanı, havuz ve sauna alanı bulunmaktadır.

Düzce Üniversitesi’nde Eğitim Gören Öğrenciler Nerelerde Yaşarlar?

Üniversitemiz çevresinde öğrencilerimizin barınacakları birçok özel yurt, devlet yurdu, apart daireler, özel daireler mevcuttur.

Farabi programı şartları nelerdir?

Farabi programı şartları için tıklayınız.

Erasmus programı şartları nelerdir?

Erasmus programı şartları için tıklayınız.

Çift Anadal şartları nelerdir, hangi bölümde yapılabilir?

Çift Anadal şartları için tıklayınız.

Yandal şartları nelerdir, hangi bölümlerde yapılabilir?

Yandal şartları için tıklayınız.