Management Information System’ın (MIS) Rolü Nedir ?

Management Information System’ın (MIS) Rolü Nedir ?

 

   MIS olarak sıkça duyduğumuz kısaltma basitçe Management Information System(Yönetim Bilişim Sistemleri) demektir.Management Information System (MIS) anlamak için üç kelimeye bölebiliriz.

1.Management (Yönetim) : Yönetim işlevi ,doğru kişi ile doğru zamanda doğru işi yapmaktır.
2.Information (Bilgi/Bilişim) : Bilgi ,karar vermede hayati bir önem taşıyan düzenlenmiş verilerin toplanmasıdır.
3.System (Sistem) : Sistem, örgütlenmemiş verileri organize bilgilere dönüştürmek için bir çerçeve sunan bir dizi unsurdan oluşur.

MIS Bileşenleri

 

      İşletmeler içerisinde karmaşıklıkların ortaya çıkmasından ötürü Management Information System (MIS ) gerekli hale gelmiştir. Bilgi olmadan, hiçbir organizasyon karar verme süreci ile ilgili bir adım bile atamayacağını bilmektir. Bir organizasyonun kararı hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar ve her karar bir bilgiye dayanır.Eğer toplanan bilgilerin karar ile ilgisi yoksa ,karar almada bir etki de bulunmuyorsa organizasyon büyük kayıplar ve zorluklarla karşı karşıya kalabilir.Management Information System ;

  • Karar Vermede Yardımcı Olur : Management Information System (MIS) herhangi bir organizasyonun karar verme sürecinde önemli bir rol oynar. Çünkü alınan kararların temelinde bilgi vardır.Karar verme sürecinde kullanılacak bilgiler MIS’den alınır.

  • Departmanlar  Arasında Koordinasyona Yardımcı Olur: Management Information System (MIS) bilginin doğru bir şekilde paylaşılması yoluyla departmanlarda bulunan  bireyler ile sağlam bir ilişki kurulmasına yardımcı olur.

  • Sorunları Bulmada Yardımcı Olur: MIS, organizasyon içerisindeki faaliyetlerin her yönü ile ilgili bilgi sağlar. Bu nedenle, yönetim tarafından herhangi bir hata yapılırsa, o zaman Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ‘nin elde ettiği bilgiler ile ortaya çıkan sorunun çözümü aranabilir.

  • İş Performansının Karşılaştırılmasında Yardımcı Olur :Management Information System (MIS) tüm geçmiş veri ve bilgileri kendi veritabanında saklar.Bu yüzden iş performanslarını karşılaştırmak için çok yararlıdır.İş performansını  içerisinde bulunulan yıl veyahut geriye dönük şekilde karşılaştırmasının yanı sıra organizasyonun gelişimi ve büyümesinide analiz eder.