Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrenci Danışmanları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1.Sınıf   

 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜR(ufukgur@duzce.edu.tr)

Danışman Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Said ALTINIŞIK(saidaltinisik@duzce.edu.tr)

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2.Sınıf     

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY (aliakaytay@duzce.edu.tr)

Danışman Yardımcısı Arş. Gör. Dr.  Said ALTINIŞIK(saidaltinisik@duzce.edu.tr)

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3.Sınıf 

Öğr. Gör. Dr. Fatih İLKBAHAR(fatihilkbahar@duzce.edu.tr) 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YANARTAŞ(mustafayanartas@duzce.edu.tr)

Danışman Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Oğuz DEMİREL(oguzdemirel@duzce.edu.tr)

Dönemi Uzayan Öğrencilerin Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Remzi BASAR(remzibasar@duzce.edu.tr)

Danışman Yardımcısı Arş. Gör. Dr.  Oğuz DEMİREL(oguzdemirel@duzce.edu.tr)