Yönetim Bilişim Sistemleri Geleceği

Yönetim Bilişim Sistemleri Geleceği

Yönetim Bilişim Sistemleri Geleceği

Yönetim Bilişim Sistemleri Geleceği İçerik Fotoğrafı

Bildiğiniz üzere dünyadaki gelişmiş ülkelerde endüstri yerini bilgi akışına bırakmaya başlamıştır. Bu durumda bilgi teknolojileri hızla gelişmeye doğru gitmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri zamanla sektörde duyulmaya ve önü açık bölümler arasına girmeye başlamıştır. Yöneticiler, firmalarında ki açıklarını Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları ile doldurmayı düşünmeye başladılar. Bu sebeple birçok üniversitede bölümün adı duyulmaya başladı ayrıca Yönetim Bilişim Sistemleri sadece Amerika’da en az 200 üniversitede eğitim vermektedir. Bu durum bu bölümün önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de çok önemli yere sahip olacağının göstergesidir. Şu an geleceğin mesleği olarak tanınan bölümün Türkiye’de talebinde çok artış olmasına rağmen mezun sayısı az, ihtiyacı fazlalaşmıştır. Bu yüzden mezun olan öğrencilerimizin iş bulma olanağı fazla, gelecek kaygısı ise en aza indirgenmiştir. Eğer bilgisayara ilginiz var ama yazılımcı, mühendis kariyerleri size uzaksa aynı zamanda girişimci, lider ruha sahipseniz bu bölümü seçmeniz kaçınılmaz. Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitiminin gayesi firmalar da bilgisayar sistemlerini, donanımı geliştirecek seviyede bilişim bunun yanında bu sistemleri yönetebilecek seviyede işletme donanımına sahip öğrenciler eğitmektir. Ayrıca yönetim bilişim sistemleri işletmelerle bilişim arasındaki bağı kuran, analiz eden her iki tarafı da düşünüp mantık kurabilen öğrencileri bünyesinde barındırır. Bu farklarla firmalar tarafından kabul gören, aranan olmayı başarabilirler. 

Yönetim Bilişim Sistemleri Neden Geleceğin Mesleği

Yönetim Bilişim Sistemleri Neden Geleceğin Mesleği

Yönetim Bilişim Sistemlerinin tek bir alana değil birçok alana hitap etmesi onu özel kılmıştır. Öğrencilerin web servis teknolojileri, bilgisayar ağ yapısı, veri tabanı, veri güvenliği, bilişim stratejileri, karar destek sistemleri, sistem analizi gibi daha birçok konuda bilgi sahibi olabilirler ve bu alanlardan her birine hâkim olup kendisini bizzat tatmin eden alana yönelebilirler. Artık firmalar kar maksimizasyonu adına elemanlarını iyi seçerek fazla işte kendini geliştirmiş, yetiştirmiş olanları diğerlerinden önde tutmaya başlamıştır. Eskisi gibi tek bir alanın en iyisi olsun anlayışını geride bırakmaya başlamışlardır. Samsung, Google, Microsoft gibi firmalarda büyük bir mühendislik kadrosu ve bunun yanı sıra mühendis ekip ile iletişim problemleri yaşayan yönetim ekipleri var. MIS (Management Information Systems) mezunu bir öğrenci her iki ekibin dilinden de konuşabildiği için aradaki bilgi akışını mükemmel derecede sağlar. Bu sebeple geleceğin meslekleri arasında gösterebiliriz. Bunun yanı sıra globalleşen (küreselleşen), teknoloji anlamında her günde bir adım öteye gidilen dünya da artık en önemli alan bilişim sistemleri olmaya başlamıştır. Bilişim sistemlerinin olmadığı sektörden artık söz edilemez olunmuştur. Çevrenin de verdiği olanaklarla yönetim bilişimin gözde olmaması imkânsız hale gelmiştir.

Sonuç olarak yönetim bilişim sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemlerinin aşağı yukarı tüm iş alanlarında etkin yeri olmasından dolayı, gelişen değişen sistemleşen çevrenin de getirdiği ayrıcalıklarla mezunlarımızın Yönetim Bilişim Sistemi uzmanlıkları onlara çok büyük avantajlar sağlayıp geleceklerine ışık tutmaya katkı sağlayacaktır.