Tezli Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans içeriğini açıklayan bir resim

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programı 2016-2017 akademik yılının bahar dönemi açılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans eğitimi Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesi altında Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde verilmektedir. Alanlarında uzman akademik kadromuz öğrencilere gerek akademik geçmişlerinden yola çıkarak gerekse özel sektörde edinmiş oldukları tecrübeleri kapsamında eğitim vermektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezli programımız hakkında gerekli tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezli Başvuru Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları yazan bir resim

Başvuru Formu üzerinden online başvuru yapılıp, çıktısı Enstitü‘ye teslim edilecektir. (Online başvuru esnasında bilgiler aşağı ve yukarı yuvarlama yapılmadan girilecektir. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Transkriptlerinde 100’lük notu bulunmayanlar Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosuna göre giriş yapacaklardır).

    a)  Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.  Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, 
2.  Yüksek lisans adaylarının lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin başarı not dökümünün (transkript) fotokopisi, 
3.  İki adet renkli fotoğraf (4,5x6) 
4.  Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5.  ALES sonuç belgesi, 
6.  Yabancı dil belgesi, 
7.  Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir belge veya askerlik görevini tamamlayan adayların durumlarını gösterir belge. 

      b) Başvuru Tarihleri 

Başvuru tarihleri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında olup, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bizzat yapılacaktır. 
NOT: Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

                                          Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

                    Anabilim Dalı                              Programı                          Kontejyan
              
Yönetim Bilişim Sistemleri            Tezli Yüksek Lisans                    20   

                                                      Öğrenci Kabul Şartları

1- Anabilim Dalı’na Ait Şartlar:

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans için bir kütüphane resmi

•  Lisans derecesine sahip olmak,
•  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İşletme Mühendisliği Bölümü, İşletme Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstatistik Bölümü, Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü dışından gelenlere Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
•  Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.
•  Bilimsel hazırlık programı okumasına karar verilen öğrenciler, anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği lisans derslerini alırlar. Bir öğrenci en fazla 6 adet bilimsel hazırlık dersi alabilir.

2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:

•  Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans tezli programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES (Sayısal ve Eşit Ağırlık) puan türünden en az 55.00 (Elli Beş) puan almış olmak.

3- Sınavın Değerlendirilmesi:

•   Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %15, lisans not ortalaması %15, mülakat değerlendirme sonucu %20’si değerlendirmeye alınır.
•   Bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
•   Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ortalamanın 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.

Not: Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adaylar yazılı sınav ve mülâkat kapsamında aşağıda belirtilen konulardan sorumlu olacaklardır: 

•   Yönetim Bilişim Sistemleri ve çalışma alanları,
•   Geçmişten günümüze bilişim sistemlerinin gelişimi
•   İnternet ve Yönetim Bilişim Sistemleri
•   E-Ticaret
•   Arama motorlarının insan hayatı ve işletmelere etkileri
•   Bilişim proje yönetimi


Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş Koşulları
Yatay Geçiş Kontenjanları

                       Program Adı                                  Yatay Geçiş Kontenjanı
                  
Tezli Yüksek Lisans                                            5

•   Tezli yüksek lisans programları arası yatay geçişlerde, aday ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşımalıdır. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamalıdır. 
•   Tezli yüksek lisans programlarına, Tezli yüksek lisans programından başvuracak öğrenciler; mülakat sınavının %25’i, yüksek lisans başarı ortalamasının %25’i, geçerli ALES puanının %50’si esas alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir. 
•   Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakı, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Dersleri  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

 

 

I.

Yarıyıl

 

Ders

Kodları

Dersler

 

 

Kredisi

    K         T      U

AKTS

YBS501

Araştırma Yöntemleri 1

 

 

3

0

3

9

YBS502

Kurumsal Bilgi Sistemleri

 

 

3

0

3

7

 

Seçmeli

 

 

3

0

3

7

 

Seçmeli

 

 

3

0

3

7

Toplam

 

 

 

12

0

12

30


 

 

II. Yarıyıl

 

Ders

Kodları

Dersler

 

Kredisi

    K         T       U

AKTS

YBS503

Bilişim Projeleri Yönetimi

 

3

0

3

9

 

Seçmeli Ders I

 

3

0

3

7

 

Seçmeli Ders II

 

3

0

3

7

YBS504

Seminer

 

0

1

0

7

Toplam

 

 

9

1

9

30


 

 

III. Yarıyıl

 

Ders

Kodları

Dersler

 

Kredisi

    K         T        U

AKTS

YBS505

Yüksek Lisans Tezi I

 

0

1

0

20

YBS506

Uzmanlık Alan Dersi I

 

8

0

0

10

Toplam

 

 

8

1

0

30


 

 

IV. Yarıyıl

 

Ders

Kodları

Dersler

 

Kredisi

    K         T        U

AKTS

YBS507

Yüksek Lisans Tezi II

 

0

1

0

20

YBS508

Uzmanlık Alan Dersi II

 

8

0

0

10

Toplam

 

 

8

1

0

30


Seçmeli Dersler

I. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

YBS509

Araştırma Yöntemleri II

3

0

3

7

YBS510

Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

3

0

3

7

YBS511

Dijital Dünyada Yeni Ürün Tasarlama ve Geliştirme

3

0

3

7

YBS512

Dijital Ekonomilerde Pazarlama Stratejileri

3

0

3

7

YBS513

E-Ticaret

3

0

3

7

YBS514

Finansal Muhasebe

3

0

3

7

YBS515

Kurumsal Kaynak Planlaması

3

0

3

7

YBS516

Maliyet Yönetimi

3

0

3

7

YBS517

Örgütlerde Stratejik Liderlik

3

0

3

7

YBS518

Sistem Analizi ve Tasarımı

3

0

3

7

YBS519

Sosyal Medya Pazarlama ve Analizi

3

0

3

7

YBS520

Stratejik Planlama Teknikleri

3

0

3

7

YBS521

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

3

0

3

7

YBS522

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

7

YBS523

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

7

YBS524

Yönetim Muhasebesi

3

0

3

7

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans sayfamızı incelediniz. Dilerseniz Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans sayfamızı inceleyebilirsiniz.
*Tüm bilgiler 2017 dönemine aittir.