MIS(Management Information System) Nasıl Bir Bölümdür?

MIS(Management Information System) Nasıl Bir Bölümdür?


     Management Information System (MIS); yönetime karar alabilmesi için bilgi toplayıp aktaran bilgisayar destekli bir yapıdır. Aynı zamanda işletmelerle ve dış çevre ile ilgili verileri toplayıp bilgiye dönüştüren, yönetime kullanılabilir biçimde sunan bir sistemdir. Management Information System (MIS) modern organizasyonları yönetebilmek için gerekli olan kritik bilgisayar ve bilişim sistemleri alanında çalışmalar yapmak anlamına gelir. Management Information System (MIS) yönetim bilimini, bilgisayar bilimini ve davranışsal bilimleri bütünleştiren disiplin alanına girer. Management Information System (MIS)’in amacı işletmelere ve müşterilere değer yaratmaktır. Bunun için insan, süreç ve teknoloji içeren sistemleri yapılandırmak için bilgisayar ve iletişim teknolojilerii bir arada uygular.

Yönetim Bilişim Sistemleri 

Management Information System (MIS) Amacı Nedir?

   Management Information System (MIS) bölümünün amacı öğrencilere teknik becerileri aşılamanın yanı sıra iş ve sistem kavramlarını bir arada öğreterek yüksek kalite bilgi sistemlerini tasarlamak ve uygulamak için gerekli aşamaları düşünebilme ve yönetebilme yeteneklerinin gelişmesin yardımcı olmaktır. Eğitim süresi boyunca kavramlar ve metotlar üzerinde yoğunlaşılır. Öğrencileri firma içerisinde söz sahibi yapabilecek beceriler için eğitim verilmesi amaçlanır.

MIS Yazarlar ve Akademisyenlerin Gözünden Nasıl Bir Bölümdür?

Dr. Mudit Katyani

   MIS, temel olarak üç sistem gereksiniminin, yani insanların, bilginin ve teknolojinin analizini yapmak için planlı bir taktiktir. Operasyonel, yönetsel ve stratejik kararların uygulanmasında her kademede yönetim gereklidir. Amacı, kapsamlı bir raporu zamanında bildiren prosedürleri tasarlamaktır.

Donald Cox and Robert Good

   Bir MIS, pazarlama kararlarının verilmesinde kullanılacak bilgilerin düzenli, planlı bir şekilde toplanması, analizi ve sunulması için bir dizi prosedür ve yöntem olarak tanımlanabilir. Bu, tabii ki envanter kontrolünü, siparişlerini ve benzerlerini yöneten lojistik sistemlerinin ötesinde bir adımdır.

Doç.Dr.Oğuz Kaynar

   Günümüz çağında her şey interdisipliner (bir olguyu bir disiplinin tamamen açıklayamaması )hale gelmeye başladı. Yani sadece Bilgisayar Mühendisi yetiştirdiğiniz zaman işletmenin diyelim ki muhasebe,pazarlama gibi asıl fonksiyonlarını bilmeyen insanlar ortaya çıkarken sırf Bilgisayar Mühendisleri işletmenin ihtiyaçlarını tamamen karşılayamıyorlardı.Bir yandan da bakıldığı zaman sadece işletmeci de IT(Bilgi Teknolojileri)’den bağımsız o altyapıya sahip olmayan elemanlarla işletmeye değer katması yeterince mümkün gözükmüyordu.Dolayısıyla Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bu ihtiyacı kapatmak amacıyla ortaya çıkmış ve ihtiyaçtan doğmuş bir bölümdür.Asıl olarak Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; İşletme ile Bilgisayar Mühendisliğini bir arada birleştiren,IT(Bilgi Teknolojileri)’nin bütün imkanlarından faydalanan, özellikle stratejik karar olma süreçlerinde bilgisayar bilimlerini kullanan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor.

Doç.Dr.Hakan Anameriç

   Yönetimde bilgi, karar almaya yönelik olarak kullanılan veriler topluluğudur. Gereksinim duyulan yönetim bilgisi, bir organizasyon için kendi aktivitelerini gösteren, saklanabilen, işlenebilen, değişikliğe uğrayan ve en önemlisi gerekli kademelere ve yöneticilere rapor olarak sunulabilen anlamlı veriler bütünüdür.MIS, bir organizasyonun tüm kademelerindeki yöneticilere, sorumlulukları altında olan planlama, denetleme ve yönetim aktiviteleri için daha zamanlı ve etkili karar almalarını sağlamak amacıyla, organizasyon içi ve dışından toplanan verileri enformasyona dönüştüren ve bu enformasyonu ileten sistemdir.MIS, organizasyonun iç durumu ve dış haberlerle ilgili geçmiş, güncel ve tahmini enformasyon sağlamak üzere organize edilmiş bir sistemdir. Bu sistem karar alıcılara planlama, denetleme ve organizasyon işlemleri için zamanında ve gerekli enformasyon için destek sağlar.