Bilgisayar Ağları Ve Ybs‘deki Yeri

Bilgisayar Ağları Ve Ybs‘deki Yeri


     Bilgisayar ağları, küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu bir iletişim sistemidir. En az iki bilgisayarı birbirine bağlayarak bir ağ oluşturulur. 1980’li yıllarla birlikte, Ethernet ve LAN teknolojisinin gelişmesiyle, kişisel bilgisayarlar ve ofisler bilgisayar ağlarına kavuşmuştur. En bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, İnternettir.

Bilgisayar Ağlarına Neden İhtiyaç Duyulur?

     Kaynak paylaşımına ve iletişime ihtiyaç duyulan her yerde bilgisayar ağları kullanılmaktadır. Böylece dosyaların, donanımların ve yazılımların güvenli ve verimli kullanımı sağlanabilir.Bilgisayarlar arasında ağ kurulması ayrıca yönetim ve destek görevlerinin de kolayca yapılmasını sağlar.Ağ yöneticisi tek bir yerden ağ üzerindeki diğer bilgisayarları yönetebilir.Örneğin bir programı yüklemek ya da kullanıcının bir sorununu gidermek için kullanıcının bilgisayarına gitmeye gerek kalmadan ağ üzerinden (uzaktan) müdahale edilebilir.

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarının kullanılmasının faydaları şu şekildedir;

  • Ağ trafiğinin denetimi ve takibi tek bir noktadan yapılabilir.
  • Ağ üzerinde herhangi bir bilgisayar üzerinde bulunan veri veya program tüm ağ kullanıcıları tarafından ortaklaşa kullanılarak veri taşıma sorunları ortadan kaldırılır.
  • Ağa dâhil olan kullanıcılar, ağ üzerinde bulunan yazıcı, modem, faks gibi çeşitli ağ kaynaklarını  kendilerine verilen izinler doğrultusunda kullanabilir.
  • Ağ üzerindeki kullanıcılar herhangi bir ek masraf yapmaksızın kendi aralarında ücretsiz olarak haberleşebilirler.
  • İşletmelerde internet hizmeti gittikçe artmakta olduğundan Ağ yardımıyla tek bir internet hattı işletme içerisindeki birçok kullanıcıya paylaştırılabilir.
  • Ağ üzerinden oynanan oyunlar yaygınlaştığından, sadece bilgisayara karşı oynamak yerine ağ yardımıyla, diğer kullanıcıları da oyuna katarak ağ içerisinde de oyun oynanabilir. 

Bilgisayar Ağları ve YBS‘deki Yeri

     Yönetim bilişim sistemleri , bir işletmede yöneticilere işlemlerde ve karar alma işlemlerinde yardımcı olmak üzere geliştirilmiş sistemlerdir. Bilişim sistemlerinde amaç, bir işletmedeki bilgilerin bir araya getirilerek, düzenlenmesi, saklanması ve gereksinim duyulduğunda kolaylıkla erişilebilmesidir. Bu bilgiler yöneticinin yararlanacağı formata dönüştürülerek, yöneticiye sunulursa, o zaman bu sisteme yönetim bilişim sistemleri denir. Bilgisayar Ağlarında bir network kurmak veya birden fazla bilgisayarı birbiri ile bağlamak bize şu olanakları sağlayacaktır; dosya paylaşımı , düşük maliyet, çevre ve cihazlarının paylaşımı, düşük maliyet ile haberleşme, daha kolay yönetilebilirlik .Yönetim bilişim sistemlerinde çok kademeli istemci-sunucu modeli kullanılır. Bir yönetim bilişim sistemide bilgisayar ağları gibi, işletmenin çeşitli departmanlarının hareket işlemleri için kullandığı operasyonel veritabanlarına , veri ambarına ulaşım sağlar ve ayrıca departmanlara ait veri pazarlarından gelen verileri düzenlemek, özetlemek, biçimlendirmek ve raporlamak amacı ile kullanılır.