Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İş Olanakları Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İş Olanakları Nedir? kapak fotoğrafı

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İş Olanakları Nedir?

Bildiğiniz gibi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, ağırlıklı olarak bilişim ve işletme konularındaki derslerden oluşmaktadır. Hal böyle olunca Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları için iş olanakları oldukça fazladır.
Sosyal medya kanallarında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün parlak geleceğinden bahsediliyor fakat “Yönetim Bilişim Sistemleri ne iş yapar?”, “Bu unvandaki kişiler hangi sektörlerde çalışır?” gibi net bilgileri oldukça bulmak zor. Yönetim Bilişim Sistemleri iş ilanları incelendiğinde ise tam anlamıyla bölümü içeren ilanlar yok denecek kadar az. Ben de bu konularda sizlere yararlı olacağını düşündüğüm “Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İş Olanakları Nedir?” yazımda, mezunların temel olarak hangi iş olanaklarına sahip olduklarını anlatmaya çalışacağım. 

Yönetim Bilişim Sistemleri İş Olanakları 

Yönetim Bilişim Sistemleri  Ne İş Yapar,yazılı fotoğrafı

YBS Bölümü temelli iş olanakları aşağıdaki gibidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar yapar, sistemin alt yapısını planlar, sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, bilgisayar sistemini ve ağ sistemini kurar, teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir, işletmelerin veriminin artırılması konularında çalışmalar yapar.
Bu meslekteki kişilere talep arttığından Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlarının iş bulma olanakları çok yüksektir.

Proje yöneticisi

Yönetim Bilişim Sistemleri Proje Yöneticisi,içeriğine ait bir resim

İşletmelerin herhangi bir alanında, planlama, temin etme ve projenin yerine getirilmesinde sorumluluk sahibidir. Bir proje yöneticisi, projenin yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. 
Proje yöneticisi sorumlulukları şunları kapsamaktadır; açık ve ulaşılabilir hedefleri belirlemek, kişiler arası iletişim kurmak, iş gücü ve gerekli bilgiyi proje hedeflerinin elde edilmesi için gerekli olan teknoloji gibi proje gerekliliklerini temin etmek, proje yönetimi üçgeni olan maliyet, zaman, kapsam ve kalite kısıtlamalarını planlamaktır.

Veri Bilimci (Veri Analisti)

Veri bilimi, çok yüksek miktardaki verinin hızlı ve etkili bir şekilde incelenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi için anlamlandırılması işlemidir. Veri Analisti ise karar alma süreçlerinde, verileri doğru anlama, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunma ve en iyi sonuçları verecek eylemleri yerine getirme konusunda çalışmalar yapar. Günümüz sosyal medya ve internet sitelerinde milyonlarca veri ve bilgi aktarımı oluyor. Tüm bu veriler kurum ve kuruluşların rekabet düzeyini, karlılığını, müşteri memnuniyetini ve müşteri artışını etkileyebilecek ipuçları saklar. Durum böyleyken veri bilimi bugün bilgi teknolojileri için önem taşıyan bir alan haline getirmiştir.
Akademik olarak değerlendirildiğinde Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları bu işin hakkını verecek en yakın meslek grubu olarak görülüyor. Çünkü Veri bilimi iş birimlerine en yakın eğitim YBS bölümünde verilir.

Sistem Analisti

Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Analisti,içeriğine ait bir resim

Bilgi sistemlerinin ve bilgisayar uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıran Sistem Analistleri, sistem analizini bilgisayar tabanlı çözümler ile birleştirerek sistemin tasarımını yapar. Bu amaçla sistemin kısıtlarını ve hedeflerini belirleme; bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli çalışmaları yapma ve bunları yöneticilere raporlama sistem analistlerinin görevleri arasındadır.
Sistem Analistlerinin en önemli görevi yazılımcılarla işletme personeli arasında aracılık etmesidir. Yazılımcı kendisinden istenen ve beklenen yazılımı ortaya koyabilmek için gerekli bilgi ve talebi Sistem Analisti’nden alır. Bu nedenle Sistem Analistleri işletmelerin bilgi sistemleri/bilgi teknolojileri ya da bilgi işlem gibi farklı adlarla anılan birimlerinde çalışırlar.

ERP Uzmanı (Kurumsal Kaynak Planlama)

Yönetim Bilişim Sistemleri ERP Uzmanı,içeriğine ait bir resim

Sistem yazılımı, üretici ve kullanıcıları arasında köprü olup, yazılımları üretecek, geliştirecek, uygulayacak kişilerin bilgi paylaşımına katkı sağlayıp, ayrıca yeni personel yetişmesine öncülük edip veri tabanı yönetim sistemlerinden en az birini bilen kişilerdir. ERP uzmanları yazılım bilmeli, işletme yönetim bilgisi olmalı, üretim ve muhasebe gibi konularda bilgi sahibi olmalı, işletme bilgisi ile geniş bakış açısı kazanmış olmalıdır.

SEO Uzmanı (Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanı)

Yönetim Bilişim Sistemleri SEO Uzmanı,içeriğine ait bir resim

Web sitelerinin arama sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer almasını sağlayan kişilere denir. SEO Uzmanları arama motorları konusunda uzmanlaşıp,  web sitelerinin arama sonuçlarındaki durumlarıyla ilgilenir ve web sitelerini optimize ederek çalışmalar yapar.
SEO Uzmanları domain ve hosting yönetimi yapabilmeli, yazılım ve kodlama bilgisi olmalı, içeriklerin SEO uyumluluğunu kontrol edebilmeli, anahtar kelime analizi yapabilmeli, SEO Analiz Araçlarını kullanarak web sitelerinin pozisyonlarını ölçebilmelidirler.

İnsan Kaynakları Uzmanı / Yöneticisi

Bir işletmenin işe alım, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret ve diğer haklar, organizasyon gelişimi ile ilgili insan kaynakları süreçlerinin kurulmasına ve prosedürlerin hazırlanmasına destek veren; bu süreçleri kuruluş insan kaynakları politikalarına göre yürüten nitelikli kişidir. İnsan kaynakları süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyon bilgisi ile bilgi sistemlerinin yönetimini sağlar; bütçeleme ve raporlama faaliyetlerine destek verir. 
Arkadaşlar temel olarak bir YBS mezununun iş olanaklarını kısaca anlatmaya çalıştım. YBS çoğu sektörde kolu olan bir bölüm olduğundan kendimizi geliştirdiğimiz oranda birçok farklı alanda iş imkânımızın arttığını görebiliriz.