Çift Anadal ve Yan Dal

Yönetim Bilişim Sistemleri Çift Anadal / Yan Dal sayfa kapak fotoğrafı

Çift Anadal / Yan Dal

Yönetim Bilişim Sistemleri Çift Anadal / Yan Dal yazılı bir resim

Yönetim Bilişim Sistemleri Çift Anadal 

Çift anadal, bir lisans programında okumakta olan herhangi bir öğrenciye aynı anda başka bir bölümü bitirme şansını sunar. Öğrencinin, çift anadal programına başlayıp, başarılı bir şekilde bitirmesi halinde iki bölümden de ayrı ayrı diploma alma hakkı doğacaktır. Çift anadal okunurken başarıyla tamamlanması zorunlu olan ders sayısı, normal bir lisans programına göre oldukça fazladır. Bu sebepten ötürü öğrencinin daha sıkı bir program ve özveri ile çalışması gerekmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri, Fakültemiz Uluslararası Ticaret Bölümü’nde çift anadal öğrenimi görerek ikinci bir diploma alma imkânına sahiptirler. Çift anadal programına başvuru yapabilmek için iki kriter mevcuttur:

Öğrencinin not ortalaması en az 3.25 olmalıdır.
Başvurduğu tarihte alttan dersi olmamalıdır.

Bu kriterleri sağlayan ve çift anadal öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz en erken 3. dönemde (ikinci sınıfın başında), en geç 5. dönemde (üçüncü sınıfın başında) başvuru yapabilirler.

Çift anadal başvuru formu ve çift anadal yönergesi için bağlantıları tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yan Dal

Yan dal,  herhangi bir diploma programına kayıtlı olan öğrencinin,  ilgili bölüm - bölümler içerisinde belirli bir konuda, sınırlı sayıda ders görerek yan dal sertifikası almasına olanak sağlar. Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yan dal öğrenimi görerek "Bilgisayar Mühendisliği Sertifikası" alma imkânına sahiptirler. Yan dal programına başvuru yapabilmek için iki kriter mevcuttur:

Öğrencinin not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
Başvurduğu tarihte alttan dersi olmamalıdır.

Bu kriterleri sağlayan ve yan dal öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz en erken 3. dönemde (ikinci sınıfın başında), en geç 5. dönemde (üçüncü sınıfın başında) başvuru yapabilirler. Öğrenim esnasında aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yaptırılamaz.

Yan dal başvuru formu ve yan dal yönergesi için bağlantıları tıklayınız.

Çift Anadal / Yan Dal’a Devam Etme Şartlari 

Çift anadal veya yan dal programına katılmış olan bir öğrencinin her iki programa da kesintisiz devam edebilmesi için not ortalamasının belirtilen sayının altına düşmemesi gerekmektedir.