Yönetim Bilişim Sistemleri Dersleri

T.C.
Düzce Üniversitesi

İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
ÖĞRETİM PLANI
 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı*

*İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı dersleri Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu ders programına göre düzenlenecektir.

Birinci Sınıf

I. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 113

Temel Bilgi Teknolojileri

4

0

4

6

YBS 115

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

5

YBS 117

Yönetim-Organizasyon

3

0

3

5

YBS 119

Pazarlama

3

0

3

5

YBS 121

Matematik I

3

0

3

5

ING 101

İngilizce I*

2

0

2

2

YBS 131

Akademik İngilizce I**

2

0

2

2

AIB 101-

Ata. İlk. ve İnk. Tarihi I

2

0

2

2

Toplam

20

0

20

30

II. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 114

Matematik II

3

0

3

5

YBS 116

Muhasebe

3

0

3

5

YBS 118

İktisat

3

0

3

5

YBS 120

İstatistik

4

0

4

6

YBS 122

Örgütsel Davranış

3

0

3

5

ING 102

İngilizce II*

2

0

2

2

YBS 132

Akademik İngilizce II**

2

0

2

2

AIB 102

Ata. İlk. ve İnk. Tarihi II

2

0

2

2

Toplam

20

0

20

30

 * İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler bu dersleri alacaktır.

** İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler bu dersleri alacaktır.

İkinci Sınıf

III. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 203

Prog. Giriş

3

0

3

6

YBS 205

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

6

YBS 207

Veri Yapıları veAlgoritmalar

3

0

3

6

YBS 201

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

5

YBS 209

Üretim Yönetimi

3

0

3

5

TDB 121

Türk Dili I

2

0

2

2

Toplam

17

0

17

30

IV. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 204

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

3

0

3

7

YBS 202

İşletme Finansı

3

0

3

5

YBS 206

Pazarlama Araştırmaları

3

0

3

5

YBS 208

Girişimcilik

4

0

4

5

YBS 210

Yöneylem

4

0

4

6

TDB 122

Türk Dili II

2

0

2

2

Toplam

19

0

19

30

 

Üçüncü Sınıf

V. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 301

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

YBS 303

Kurumsal Kaynak Planlama I

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

0

15

30

VI. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 302

Bilgisayar Ağları

3

0

3

6

YBS 304

Kurumsal Kaynak Planlama II

3

0

3

6

YBS 306

Web Tasarımı ve İnternet Programlama

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

0

15

30

 

Dördüncü Sınıf

VII. Yarıyıl

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 401

Nesne Tabanlı Programlama

3

0

3

6

YBS 403

Sistem Güvenliği

3

0

3

6

YBS 405

Proje Yönetimi

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

0

15

30

VIII. Yarıyıl*

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 402

Bitirme Projesi

0

1

1

12

SEC

(İsteğe Bağlı Staj)

0

0

0

18

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SEC

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

9

1

10

30

*Bu dönem öğrenci isterse “Bitirme Projesi (12 AKTS) ve “İsteğe Bağlı Staj (18 AKTS)” derslerini birlikte alabilecek ya da “Bitirme Projesi (12 AKTS) ve üç tane seçmeli dersi (3X6 AKTS) birlikte alabilecektir.

Seçmeli Dersler

DERSİN KODU - ADI

T

U

K

AKTS

YBS 406

Bilgi Yönetimi

3

0

3

6

YBS 407

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

3

0

3

6

YBS 408

Bilişim Hukuku

3

0

3

6

YBS 409

Bulanık Mantık

3

0

3

6

YBS 410

Çağdaş Yönetim Teknikleri

3

0

3

6

YBS 411

E-Ticaret

3

0

3

6

YBS 412

Finansal Tablolar

3

0

3

6

YBS 413

Finansal Teknikler

3

0

3

6

YBS 414

Finansal Yönetim

3

0

3

6

YBS 415

Girişimcilikte Vaka Analizleri

3

0

3

6

YBS 416

Grafik ve Animasyon

3

0

3

6

YBS 417

International Trade

3

0

3

6

YBS 418

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

6

YBS 419

İsteğe Bağlı Staj

0

0

0

18

YBS 420

İş Etiği

3

0

3

6

YBS 421

İş Zekâsı

3

0

3

6

YBS 422

Karar Destek Sistemleri

3

0

3

6

YBS 423

Kişisel İletişim

3

0

3

6

YBS 424

Liderlik

3

0

3

6

YBS 425

Matematiksel Programlama

3

0

3

6

YBS 426

Mobil Uygulamalar

3

0

3

6

YBS 427

Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

3

6

YBS 428

Nicel Karar Teknikleri

3

0

3

6

YBS 429

Pazarlama Stratejileri

3

0

3

6

YBS 430

Sistem Modelleme ve Simülasyon

3

0

3

6

YBS 431

Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlaması

3

0

3

6

YBS 432

Stratejik Yönetim

3

0

3

6

YBS 433

Uluslararası Ticaret

3

0

3

6

YBS 434

Veri Madenciliği

3

0

3

6

YBS 435

Yapay Sinir Ağları

3

0

3

6

YBS 436

Yapay Zekâ ve Uygulamaları

3

0

3

6

YBS 437

Yenilik Yönetimi

3

0

3

6

YBS 438

Yönetim Muhasebesi

3

0

3

6

YBS 439

Arama Motoru Optimizasyonu I

3

0

3

6

YBS 440

Arama Motoru Optimizasyonu II

3

0

3

6

YBS 441

Sistem Analizi

3

0

3

6