Görev Tanımları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesi’nin “ı” bendine göre yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II zorunlu dersler arasındadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. İlgili madde doğrultusunda üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi verilmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapan akademik personel, üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II derslerinin planlanması, ders içeriğinin ve akışının hazırlanması, derslerin işlenmesi, dersle ilgili sınav programının oluşturulması ve sınavların düzenlenmesi işlerinden sorumludur.