9.02.2024

Bölüm hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Tuğba AŞAN’ın makalesi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayımlandı

Bölüm hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Tuğba AŞAN’ın “Bir Muhalif İsim: Ahmet Reşit Rey ve Şehrâh Gazetesi” başlıklı makalesi hakemli bir yayın olan Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (HÜTAD) yayımlandı. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkiyat/issue/80985/1195305