9.02.2024

Bölüm hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Barış ÇATAL’ın makalesi İÜSBF'nin SİYASAL: Journal of Political Sciences Dergisi’nde yayımlandı

Bölüm hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Barış ÇATAL’ın “Licco Amar’s (1891-1959) Universe and Times Intersecting With Alla Turca Life: Writing About Music in Turkey" [Licco Amar’ın (1891-1959) Evreni ve Alla Turca Yaşamla Kesişen Zamanlar: Türkiye’de Müzik Yazarlığı Yapmak] başlıklı makalesi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin hakemli dergisi SİYASAL: Journal of Political Sciences'da Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle hazırlanan özel sayıda yayımlandı. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/siyasal/issue/83114/1354246