Çeviri için tanıtım

Bölüm Başkanlığımız Rektörlüğe bağlı olarak 2007 yılında kurulmuştur. Bölüm bünyesinde kadrolu 7 okutman bulunmaktadır. Ayrıca bölümde memur unvanlı bölüm sekreteri ve Doç. Dr. unvanlı bölüm başkanı görev yapmaktadır. 2016-2017 Öğretim Yılı itibariyle uzaktan eğitime geçilmiştir. 
Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Türk Dili Bölümü, yeni gelişmekte olan bir birim olarak, idari ve akademik personeli ile birlikte belirlemiş olduğu vizyon ve misyonları en yakın zamanda hayata geçirebilmek; Türk dilinin temel kural ve özelliklerini bilen, kendisini yazılı ve sözlü olarak rahat bir şekilde ifade edebilen, resmî yazışmalar, sözlü-yazılı anlatım ve bilimsel araştırma türleri hakkında bilgi ve birikim sahibi, dil ve edebiyatın kültür hayatındaki öneminin farkındalığıyla düşünen, tartışan ve özgün fikirler üretebilen bireyler yetiştirmek amacındadır.