Yüksek Lisans Programı

   

I. Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodları

 

 

Dersler

 

Kredisi

 

 

T         P        K

AKTS

MAT501

Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

 

Seçmeli

3

0

3

8

 

Seçmeli

3

0

3

8

 

Seçmeli

3

0

3

8

Toplam

 

15

0

15

30

                                   

 

II. Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodları

 

 

Dersler

 

Kredisi

 

 

T         P        K

AKTS

MAT502

Seminer

0

1

0

6

 

Seçmeli

3

0

3

8

 

Seçmeli

3

0

3

8

 

Seçmeli

3

0

3

8

Toplam

 

12

1

12

30

 

 

III. Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodla rı

 

 

 

Dersler

 

Kredisi

 

T         P        K

AKTS

LEE501

Tez Çalışması

0

1

0

20

LEE500

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

Toplam

 

4

1

0

30

 

 

VI. Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodla rı

 

 

 

Dersler

 

Kredisi

 

T         P        K

AKTS

LEE501

Tez Çalışması

0

1

0

20

LEE500

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

Toplam

 

4

1

0

30

 

 

Ders Kodları

Dersler

 

Kredisi

AKTS

T    P     K

MAT503

Homotopik Kümeler ve Gruplar I

3

0

3

8

MAT504

Laplace Dönüşümleri ve Uygulamaları

3

0

3

8

MAT505

Matematiksel Analiz I

3

0

3

8

MAT506

Matematiksel Analiz II

3

0

3

8

MAT507

İleri Topoloji I

3

0

3

8

MAT508

İleri Topoloji II

3

0

3

8

MAT509

Gruplar Teorisi

3

0

3

8

MAT510

Dif. Denk. Çözümü için Fonksiyonel Yöntemler

3

0

3

8

MAT511

Diferansiyellenebilir Manifoldlar

3

0

3

8

MAT512

Kısmi Türevli Dif. Denk. Seçmeli Bölümleri

3

0

3

8

MAT513

Lineer Operatörler Teorisi I

3

0

3

8

MAT514

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklem Modelleri

3

0

3

8

MAT515

Halkalar ve Modüller

3

0

3

8

MAT516

Sonlu Fark Yöntemleri

3

0

3

8

MAT517

Sayılar Teorisi

3

0

3

8

MAT518

Uygulamalı Fonksiyonel Analiz

3

0

3

8

MAT519

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri

3

0

3

8

MAT520

İleri Diferansiyel Geometri

3

0

3

8

MAT521

Modüler Fonksiyonlar

3

0

3

8

MAT522

Diferensiyellenebilir Manifoldlar I

3

0

3

8

MAT523

Diferensiyellenebilir Manifoldlar II

3

0

3

8

MAT524

Matris Analizi I

3

0

3

8

MAT525

Matris Analizi II

3

0

3

8

MAT526

İleri Fonksiyonel Analiz I

3

0

3

8

MAT527

İleri Fonksiyonel Analiz II

3

0

3

8

MAT528

İleri Diferensiyel Denklem I

3

0

3

8

MAT529

İleri Diferensiyel Denklem II

3

0

3

8

MAT530

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar I

3

0

3

8

MAT531

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II

3

0

3

8

MAT532

İntegral Denklemler I

3

0

3

8

MAT533

İntegral Denklemler  II

3

0

3

8

MAT534

İntegral Eşitsizlikleri ve Uygulamaları I

3

0

3

8

MAT535

İntegral Eşitsizlikleri ve Uygulamaları II

3

0

3

8

MAT536

Manifoldlar Üzerinde Yapılar I

3

0

3

8

MAT537

Manifoldlar Üzerinde Yapılar II

3

0

3

8

MAT538

Hilbert Uzayları Yöntemleri

3

0

3

8

MAT539

Singüler İntegraller I

3

0

3

8

MAT540

Singüler İntegraller II

3

0

3

8

MAT541

Kesirli İntegraller I

3

0

3

8

MAT542

Kesirli İntegraller II

3

0

3

8

MAT543

Cebirde Özel Konular I

3

0

3

8

MAT544

Cebirde Özel Konular II

3

0

3

8

MAT545

Geometrik Fonksiyonlar I

3

0

3

8

MAT546

Geometrik Fonksiyonlar II

3

0

3

8

MAT547

Dizi Uzayları ve Matris Dönüşümleri I

3

0

3

8

MAT548

Altmanifoldların Geometrisi I

3

0

3

8

MAT549

Altmanifoldların Geometrisi II

3

0

3

8

MAT550

Cebirsel Topoloji

3

0

3

8

MAT551

Çizge Kuramı

3

0

3

8

MAT552

Kombinatorik

3

0

3

8

MAT553

Latex ile Doküman Hazırlama

3

0

3

8

MAT554

Hilbert Spaces Methods (İngilizce)

3

0

3

8

MAT555

Cisim Teorisi

3

0

3

8

MAT556

Iraksak Seriler I

3

0

3

8

MAT557

Iraksak Seriler II

3

0

3

8

MAT558

Öklid Uzayında Potansiyel Teori I

3

0

3

8

MAT559

Öklid Uzayında Potansiyel Teori II

3

0

3

8

MAT560

Dağılım Teorisi ve Fourier Dönüşümleri I

3

0

3

8

MAT561

Dağılım Teorisi ve Fourier Dönüşümleri II

3

0

3

8