Genel Bilgi

Bahçe Bitkileri bölümünün amacı; Meyvecilik, Bağcılık, Sebzecilik ve Süs Bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek çağdaş bir ziraat mühendisinin iş hayatında gerek duyacağı bilgi altyapısı üzerine inşa edilen teorik ve uygulamalı eğitim vermek, bilimsel, tarafsız ve analitik düşünebilen, problemlere çözüm getirebilen, çevre bilinci gelişmiş, dinamik, bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Ayrıca, araştırmalarla bölüm konuları ile ilgili bilgi üretmek, bu bilgileri bilimsel toplantılarda duyurmak, ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırarak toplum ile paylaşmak, üniversite ile özel sektör arasında işbirliği çalışmaları yürüterek bahçe bitkilerinde ıslah, yetiştirme ve değerlendirme alanlarının gelişmesine katkıda bulunmak da bölümün amaçları içerisinde yer almaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olan öğrenciler T.C. Tarım Orman Bakanlığı başta olmak üzere değişik kamu kuruluşlarında görev alabilmekte, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan üreten işletmeler ile bahçe bitkileri ürünlerini işleyen fabrikaların kalite kontrol ve muhafaza birimlerinde, meyve-sebze muhafaza depolarında, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte, ayrıca özel danışmanlık hizmeti verebilmekte, tohum-gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.

Bölümümüzün henüz öğrencisi bulunmamaktadır.