Bölüm Başkanlıkları

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

 

Öğr.Gör.Dr.Önder ULU

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm

Başkanı 

Doç.Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı