Anabilim Dalları

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emel COŞKUN

Arş. Gör. Dr. Özge SARIALİOĞLU

Arş. Gör. Dr. Meltem YILDIRIM BAŞOĞLU

Arş. Gör. Ayşe KAYA

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Metin KILIÇ

Arş. Gör. Osman Furkan AYDIN

Sosyometri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Cihan ERTAN

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY