Sosyoloji Bölümü

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirenler kamu ve özel sektörü kapsayacak biçimde geniş bir yelpazede iş olanağı bulur. Sosyoloji bölümleri mezunlarının iş bulabilme olasılıkları lisansüstü çalışma yapabilmelerine bağlı olarak artmaktadır. Sosyoloji bölümü mezunları aşağıda belirtilmiş olan kurumlarda sosyolog olarak başarıyla görev yapabilmektedirler.

 

A- Başbakanlık

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
 • GAP İdaresi Başkanlığı
 • Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışma Genel Müdürlüğü
 • İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Çocuk Yuvaları
 • Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
 • Yetiştirme Yurtları
 • Huzurevleri
 • Toplum Merkezleri
 • Kadın Sığınma Evleri
 • Yaşlı Dayanışma Merkezleri
 • Sokak Çocukları Merkezi
 • Ergen Danışma Merkezi
 • Aile Danışma Merkezi
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu

B- Sağlık Bakanlığı

 • Hastaneler
 • Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri

C -Milli Eğitim Bakanlığı

 • Okullar
 • Mesleki Eğitim Merkezleri

D -Adalet Bakanlığı

 • Cezaevleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Aile Mahkemeleri
 • Çocuk Eğitim Evi
 • Adli Tıp Kurumu

E- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

 • İl Tarım Müdürlükleri  

F- Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Koruma Amaçlı İmar Plan Müellifi

I- Üniversiteler

 • Hastaneler
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu

J- Sosyal Güvenlik Kurumu

K- Yerel Yönetimler ve Bağlı Birimleri

 • Valilik
 • İl özel İdare
 • Belediyeler

L- Sivil Toplum Örgütleri ve Vakıflar

(Kızılay, Türkiye Aile Planlaması Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Çocuklara Yeniden Özgürlük Kazandırma Vakfı vb.)

M- Özel Sektör

(Dershaneler, sanayi kuruluşları - insan kaynakları birimleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, hastaneler, ana okulları, vb.)