14.02.2022

Avrupa Birliği COST Action CA17122 – Sanal Hareketlilik Programı II (Virtual Mobility Program II)

Avrupa Birliği COST Action CA17122 – Sanal Hareketlilik Programı II (Virtual Mobility Program II) kapsamında düzenlenen "Yabancı Bitki Türleri ve Potansiyel İstilacı Bitkiler: Akademik ve Teknik Personellere Yönelik Farkındalık Semineri" Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIK tarafından düzenlenmiştir.

Düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniveritesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Ziraat, Orman ve Fen Fakültelerinden akademisyenler,  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum  (TAGEM - Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerinden (BAYER, NUFARM, SYNGENTA) toplam 43 kişi katılım sağlamıştır.