Yönetim Kurulu

                                   

Prof. Dr. Celil BOZKURT 

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ   

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI