Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ                                       

Doç. Dr. Celil BOZKURT

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI

Öğr. Gör. Bilal ABIR