Gözlemsel İlaç Araştırma

TÜM BAŞVURU FORMLAR VE BİLGİLENDİRMELER İÇİN BAKANLIK WEB SAYFASI

http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar#

 

1- Gözlemsel Çalışma Başvuru Üst Yazı Ornegi (Tıklayınız)

2- Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Formu (Tıklayınız)

3- Protokol Formu (Tıklayınız)

4- BGOF Düzce Etik (Tıklayınız)

5- Ozgecmis Formu (Tıklayınız)

6- Araştırma Bütçe Formu (Tıklayınız)

 

 

 

A. DÜZCE KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNA ve ARAŞTIRMA İZNİ GEREKİYORSA           SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURU İÇİN SUNULMASI GEREKEN EK BELGELER

 

Bu bölümde belirtilen belgeler sırası ile başvuru dosyasına eklenmelidir. İlgili mevzuat gereği başvuru ücreti yatırılması gereken başvurular için söz konusu ücretin yatırılması gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu bölümde belirtilen belgeler sırası ile başvuru dosyasına eklenmelidir. İlgili mevzuat gereği başvuru ücreti yatırılması gerekiyorsa bu ücretin yatırılması gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Çalışma protokolü (Tıklayınız)
 2. Çalışma protokolü Türkçe dışında bir dilde ise, Türkçe özeti
 3. Çalışma akış şeması (proje akış şemasına benzer aşama aşama tablo şeklinde)
 4. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) (Varsa) Tıklayınız.(İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir.)
 5. www.titck.gov.tr adresinde yer alan formata göre hazırlanan ve bu formda eklenmesi talep edilen özgeçmişler (Tıklayınız)
 6. Olgu Rapor Formu (ORF) (Her hasta için oluşturulmuş takip çizelgesi benzeri form)
 7. Çalışmanın destekleyicisi varsa, destekleyiciye ait noter tasdikli imza sirkülerinin bir örneği
 8. Islak imzalı ve www.titck.gov.tr adresinde yer alan formata göre hazırlanan çalışma bütçesi  (TÜBİTAK gibi araştırma fonlarından destek alan başvurular için ilk başvuruda imzalı olmayan taslak bütçenin gönderilmesi yeterlidir) (Tıklayınız)
 9. Çalışmada hakkında bilgi toplanan etkin maddeyi içeren tüm müstahzarların listesi
 10. Çalışmaya ilişkin destekleyici belgeler/literatürler
 11. Verilerin yayın amaçlı kullanılabileceğine dair belge
 12. Varsa, yetkilendirme belgeleri
 13. Varsa, gönüllü bilgilendirme metinleri
 14. Varsa, ilanlar
 15. Varsa, hasta kartı/günlüğü
 16. Varsa, anket vb.
 17. Gerekiyorsa, www.titck.gov.tr adresinde yer alan formata göre hazırlanan biyolojik materyal transfer formu
 18. Varsa, daha önce red edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği
 19. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan başvurular için varsa, çalışmaya ait etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği
 20. Çalışma akademik amaçlı ise, çalışmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi tarafından onaylanan ıslak imzalı belge

 

B. BAKANLIK BAŞVURUSU İÇİN FİZİKİ OLARAK SUNULMASI GEREKEN BELGELER

 1. Protokol imza sayfası
 2. Araştırma bütçe formu
 3. Yetkilendirme belgesi
 4. Etik kurul kararı