Düzce Üniversitesi
04.05.2021

19. Geleneksel Turizm Sempozyumu Online Olarak Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Üniversitemiz iş birliğiyle 19.su düzenlenen “Geleneksel Turizm Sempozyumu” Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğiyle online olarak gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Karacan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Doğdubay, İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer ve Üniversitemiz Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci’nin açılış konuşmalarıyla başlayan programda Mesci, konuşmasında sempozyum kapsamındaki araştırmaların alternatif turizm, yönetim, gastronomi gibi Türkiye turizminde yönlendirici olacak konuları kapsadığını ifade etti.

Prof. Dr. Erdoğan Koç’un “SSCI’da Listelenen Dergilerde Makale Nasıl Yazılır?” konulu paneliyle devam eden programda, SSCI’da listelenen dergilerde makale yayınlayabilmek adına gerekli adımlardan, dikkat edilmesi gereken hususlardan ayrıntılı olarak bahseden Koç, yapılan yanlışlar ve reddedilme nedenleriyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Toplamda beş oturumdan oluşan sempozyum boyunca, 23 farklı bilimsel araştırmanın sunumu gerçekleştirildi. Panelde turizmin yapısını yansıtır şekilde farklı konular ele alındı. Sempozyumda pandemi ve dijitalleşme etkisindeki turizm kadar; önemini her dönem koruyan bir alan olarak alternatif turizm türlerinden dönüşen turist davranış ve tercihlerine de değinildi.

Birbirinden farklı yapılan araştırmaların, pandeminin etkileri ve sonrasındaki turizm gelişimi noktasında kesiştiği ve birbirini destekleyici sonuçlara ulaşıldığı keşfedildi. Özellikle gastronomi ve yiyecek-içecek işletmeciliği alanlarındaki araştırmaların yoğun olduğuna dikkat çekilen sempozyumda; gastronomi alanının sorunları, alana yönelik tüketici tercihlerinin güncel dönüşümü, gastronomide mikro ve makro planlamaya yönelik araştırmalara da yer verildi. Birçok farklı konuya değinilen sunumlarda bilgiler güncel örneklerle zenginleştirilerek paylaşıldı.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci’nin başkanlık yaptığı oturumda; seyahat işletmeciliği alanında dış kaynak kullanımı, pandeminin tur rehberlerinin paket tur yönetme süreçlerine olan etkileri, alan hizmetlerinde görülen sorunlar, sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörlerle, destinasyon imajı ve turist tutumları konularında toplamda beş farklı çalışma sunuldu. Birbirinden değerli ve güncele ışık tutan çalışmalar, katılımcıların da katkılarıyla ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Tüm oturumlar katılımcıların sorularının cevaplanması ve fikir alışverişi ile sonlandırıldı.