Düzce Üniversitesi
16.09.2021

Üniversitemizden Potansiyel İstilacı Bitkilerle İlgili Önemli Farkındalık

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından, Avrupa Birliği COST Action CA17122 – Sanal Hareketlilik Programı kapsamında düzenlenen “Türkiye'de Vatandaş Bilimi Yoluyla Yabancı Bitki Taksonları ve Potansiyel İstilacı Bitkiler İçin Halkın Anlayışını Geliştirmek” başlıklı online etkinlik, Üniversitemiz Çevrim İçi Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Programa; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, farklı üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dekanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, kamu kurumlarının ve firmaların temsilcileri katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştiren Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, programın ilk iki aşamasının üreticiler ile akademik ve teknik personellere yönelik düzenlendiğini ifade ederek son aşamanın ise farkındalık oluşturulması amacıyla yöneticiler için organize edildiğini belirtti.

Biyolojik çeşitlilik açısından projenin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, küresel iklim değişikliğinden sonra doğaya en fazla olumsuz etkinin istilacı bitki türlerinden geldiğinin altını çizdi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç ise yaptığı konuşmasına, projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan kişi ve kurumlara teşekkür ederek başladı. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin Ziraat Mühendisi yetiştirmenin yanı sıra tarıma bilimsel anlamda destek de verdiğini dile getiren Genç, çiftçi, sanayici, eğitimci ve turizmciler başta olma üzere her alanda dayanışma içerisinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Paylaşılacak bilgilerin çiftçilere ulaştırılması açısından da projeyi anlamlı bulduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Genç, üretimde bereketli ve verimli bir yıl temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık, “Yabancı Bitki Türleri ve Potansiyel İstilacı Bitkiler: Yöneticileri Bilgilendirme Konferansı” başlıklı programda, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Projenin içerik ve kapsamından söz ederek konuşmasına başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yazlık, “Çalışma Grupları, Projenin Amaçları, Yabancı Takson Yabani Bitki, Yabancı Bitki, Yabancı Ot Kavramlarına Genel Bakış, Yabancı Türlerin Etkileri ve İstila Potansiyeli, İklim Değişikliği ve Yabancı Bitkiler, Vatandaş Bilimi İle Yabancı Tür İlişkisi, Vatandaş Biliminin Uygulama Yöntemleri ve Karar Vericilerin Etkileri” başlıklarında önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Günümüzde biyolojik çeşitlilik kaybını ve ekosistemleri etkileyen beş itici faktörü; iklim değişikliği, kara ve deniz kullanımındaki değişiklikler, habitat kaybı, organizmaların aşırı kullanımı, çevresel kirlilik ve istilacı yabancı türler şeklinde sıralayan Öğretim Üyemiz, sunumunda, küresel etkiye sahip doğadaki değişimin beş doğrudan itici gücünden biri olan istilacı yabancı türleri vatandaş bilimi çerçevesinde yorumladı.

Avrupa ekonomisinde 12 milyar Euro’dan fazla zarara mal olan istilacı yabancı türlerin iklim değişikliği ve habitat tahribatının yanı sıra biyolojik çeşitliliğe yönelik en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık, karar vericilerin katkılarının da öneminden bahsederek sözlerini sonlandırdı.