Düzce Üniversitesi
9.12.2022

Üniversitemizden İç Değerlendirme Ekip Üyelerine Yönelik Eğitim

Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından 5. iç değerlendirme süreci başlatıldı.

İç değerlendirme ziyaretlerinde görev alacak ekip üyeleri, akademik birimlerin kalite komisyonunda yer alan akademik personeller, idari personeller ve öğrenci temsilcileri arasından seçildi. Ziyarette 51 akademik personel, 20 öğrenci ve 19 idari personel görev yapacak.

Bu kapsamda, 12.12.2022 – 29.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretlerde görev alacak ekip üyelerine yönelik, Üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından çevrim içi eğitim düzenlendi.

Eğitimin ilk bölümünde Sürekli İyileştirme Koordinatörü Doç. Dr. Serap Bayram, iç değerlendirme sürecine ilişkin mevzuatlar, iç değerlendirme takvimi, ziyaret planı, değerlendirmede kullanılacak formlar, veri toplama yöntemleri ve değerlendirmede dikkat edilecek hususlar hakkındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitimin ikinci bölümünde Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz ise, geri bildirim raporunun nasıl hazırlanacağı, soru formlarının nasıl doldurması gerektiği, Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü’ne teslim edilecek dokümanlar ve internet sayfasında yer alan belgeler hakkında bilgiler aktardı. Eğitim programı katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.