Düzce Üniversitesi
3.05.2021

Kariyer Gelişiminde, Erasmus ve Mevlana Değişim Programlarının Etkisi Anlatıldı

Üniversitemizin Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kariyer Yolculuğunda Erasmus ve Mevlana” başlıklı etkinlik çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Zeynep Kömür sunuculuğundaki programda; Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden; Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı, Öğr. Gör. Beyza Şahin ve Öğr. Gör. M. Kağan Güney, Erasmus ve Mevlana Değişim Programlarının öğrencilere sağladığı faydaları anlattı.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı, ilk olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kapsamında neler yaptıkları konusuna değindi. Üniversitemizde; öğrenciler için Ulusal ve Uluslararası çerçevede yürütülen değişim programlarını yönettiklerini ve bu kapsamda; yurt içinde Farabi, yurt dışında ise, Erasmus ve Mevlana Programlarını yürüttüklerini söyledi. Erasmus ve Mevlana Programları için birçok üniversiteyle anlaşmalar yaptıklarını ve bu anlaşmalarda istenilen şartları sağladıkları sürece, öğrencilerin bu programlardan yararlanabileceklerini vurguladı.

Yurt Dışı Deneyimi Olanların, Özel Sektörde İş Bulmaları Daha Kolay

Yurt dışı eğitiminin bireye farklı kültürleri tanıma fırsatı verdiğini söyleyen Çaylı, yurt dışı programların öğrencilere, farklı kişilerle arkadaşlık edebilme ve farklı ülkelerin tarihi ve turistik mekânlarını görebilme imkânı sağladığını söyledi. Ayrıca Çaylı, yurt dışı değişim programlarında farklı kültürleri tanıyan bireylerin olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazandığını düşündüğünü dile getirdi.  

Yurt dışı eğitimi alan bireylerin özellikle özel sektörde iş bulma konusunda daha avantajlı olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı, bu eğitimlerin, bireyleri kariyer yolunda tepe noktalara çıkabilmelerinde kolaylıklar sağladığını katılımcılara iletti. Çaylı, sosyal bilimler alanında uluslararası deneyime sahip olan bireyler üzerinde yapılan çalışma sonuçlarında; bu bireylerin daha geniş kapsamlı düşünebildiği, gruplar arası önyargılardan uzak oldukları ve yurtdışı deneyiminin kariyerlerine önemli derecede katkı sağladığı gibi sonuçlara varıldığının altını çizdi. Ayrıca bu sonuca paralel olarak yurt dışı eğitiminin öğrencilerin kariyerlerine sağlayacağı katkının üzerinde önemle durdu.

Öğrencilerin kendi imkanları dahilinde yurt dışı eğitimi almalarının çok pahalı olacağını ifade eden Çaylı, bu yüzden, Erasmus ve Mevlana gibi programların onlar için iyi bir fırsat olduğunu ve bu programlardan faydalanmaları gerektiğini dile getirdi.

Pandemi Sürecinde Bile Bu Programda Olmaktan Keyif Alıyorlar

Öğr. Gör. Beyza Şahin ise yaptığı sunumda; Erasmus’un uluslararası (Avrupa ülkeleri arasında) bir değişim programı olduğunu ve sosyal etkileşimi arttırma, farklı kültürler, farklı sosyal ortamlar tanıyarak, akademik ve mesleki beceri kazandırabilme gibi amaçları bulunduğunu anlattı. Üniversitemizin Erasmus ve Staj hareketliliğine kimler katılabilir, bu programlara katılabilmek için gereken şartların neler olduğundan ayrıntılı bir şekilde bahsetti.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin gönderdiği fotoğrafları, videoları ve mesajları katılımcılarla paylaşan Şahin, aktif bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilerin pandemi sürecinde dahi bu programlarda olmaktan çok keyif aldıklarını söylediklerini ifade eden Öğr. Gör. Şahin, bu şekilde aldıkları dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Mevlana Programı Kişisel Gelişime de Önemli Katkılar Sunuyor

Programın son sunumunu gerçekleştiren Öğr. Gör. M. Kağan Güney ise; Mevlana Değişim Programı hakkında ayrıntılı bilgi aktardı. Mevlana Değişim Programı’na başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgiler veren Güney, Mevlana Değişim Programlarından faydalanan öğrencilerin, gezerek dünyayı daha iyi tanıma ve anlama imkanına sahip olacağını ve bu kişilerin değişime açık, donanımlı, kendine güvenen, rekabet duygusu güçlü, küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip, uluslararası alanda kendini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olabileceklerini belirtti. Aynı zamanda bu program sayesinde öğrencilerin elde edecekleri akademik deneyimin yanı sıra, gittikleri ülkelerin kültürlerini yerinde görme, tanıma fırsatı yakalayarak, dil seviyelerinin geliştirebileceklerini sözlerine ekledi.  

Program, katılımcıların sorularının cevaplanması ve teşekkür konuşmasıyla son buldu.