Düzce Üniversitesi
21.11.2023

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları ile Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Her alanda olduğu gibi öğrenci topluluklarının faaliyetlerine de çok önem veren Üniversitemiz, öğrencilerinin kariyerleri ile ilgili gelişimlerine, yeni fikirlerin, buluşların, çalışmaların ortaya çıkmasına ortam sağlayacak faaliyetlerin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor.

Üniversitemiz bünyesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 77 öğrenci topluluğu aktif olarak yer alıyor. Öğrenci toplulukları; sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra konferans, panel, söyleşi, tiyatro, spor karşılaşmaları ve atölye çalışmaları gibi yüzlerce etkinlik gerçekleştiriyor. Topluluklar, gerçekleştirdikleri faaliyetler ve etkinlikler ile öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine öncü rol oynuyor.  Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Genç Ofis iş birliğiyle, öğrenci topluluklarının kişisel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına katkı vermek için proje yazma, etkili iletişim, liderlik gibi konularda eğitimler ve faaliyetler düzenleniyor.

Bu çerçevede 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ile İstiklal Konferans Salonu’nda koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Kurul Üyesi Doç. Dr. Yusuf Altun, Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Ülgüdür, Dr. Vildan Zülal Sönmez ve Oğuz Şahiner ile yaklaşık 60 öğrenci topluluğu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç’in açılış konuşması ile başladı ve ardından Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü’nün sıfır atık konusunda bilinçlendirme ve proje çalışmaları sunumu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney’in öğrenci toplulukları organları, etkinlik talepleri ve önemli konuları içeren sunumuyla devam etti.

Toplantının ikinci bölümünde, öğrenci topluluklarının sorunları, talepleri ve önerileri görüşüldü. Topluluk başkanları, planladıkları ve gerçekleştirmek istedikleri çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vererek talep ve isteklerini belirtti. Prof. Dr. İlhan Genç, öğrenci topluluklarımızın çok önemli faaliyetler yürüttüğünü, ihtiyaçların karşılanması konusunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın gerekli çalışmaları yürüteceğini dile getirdi.

Oldukça verimli geçen Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Toplantısı, geleceğe yönelik önerilerle sona erdi.