Düzce Üniversitesi
15.10.2021

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi

Değerli Mensuplarımız,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2020 yılında kurulan “Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR)”, alanla ilgili nitelikli katkılar sunmayı hedeflemiş olup araştırma ve derleme makalelerini elektronik ortamda bilim ve sanat dünyası ile paylaşmaktadır.

 

Makale göndermek isteyen yazarlarımız, https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi internet adresini ziyaret ederek çalışmalarını gönderebilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü