Düzce Üniversitesi
10.09.2021

"Günlük Yaşamdan Kimya Sınıfına Yansımalar" Projesi Kimya Öğretmen Adaylarına Önemli Mesleki Beceriler Kazandırdı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen ve beş gün süresince devam eden "Günlük Yaşamdan Kimya Sınıfına Yansımalar" başlıklı çevrimiçi program, gerçekleştirilen birçok etkinliğin ardından sona erdi.

Üniversitemiz Çevrimiçi Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştirilen programda, geleceğin Kimya öğretmenlerine, eğitim-öğretim sürecinde uygulayacakları öğretim, yöntem ve tekniklerin içerisinde günlük yaşamdan yansımaların yer aldığı eğitimler verildi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen ve iki bölümden oluşan etkinliklerin ilkinde; strateji, yöntem veya tekniğin teorik kısmı öğrencilere aktarılırken, ikinci bölümde ise Kimya öğretmen adaylarının strateji, yöntem veya teknik konusunda günlük yaşam ile ilişkili olacak şekilde nasıl planlama yapabilecekleri örnek uygulamalarla öğrencilerle paylaşıldı.

Etkinlikte; bağlam temelli öğrenme, argümantasyon, proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, tahmin et-gözle-açıkla, 5E öğrenme modeli, STEM, okul dışı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, mobil öğrenme ve bilimin doğasını göz önüne alınarak yapılan öğretim gibi birçok strateji, yöntem ve teknikler anlatıldı.

Farklı üniversitelerden 15 akademisyen tarafından 40 Kimya öğretmen adayına yönelik gerçekleştirilen program, katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve Kimya dersinin sevdirilmesi adına önemli katkılar sağladı. Projenin sonunda, proje ekibine teşekkür belgesi, proje katılımcılarına katılım belgeleri e-posta aracığı ile gönderildi.

Proje Koordinatörlüğünü Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Bilir’in üstlendiği "Günlük Yaşamdan Kimya Sınıfına Yansımalar" başlıklı proje, katılımcılara önemli mesleki beceriler kazandırarak gelecekteki mesleki yaşamlarına ışık tuttu.