11.11.2021

Sağlık Çalışanlarının Şiddete Uğrama Riski 16 Kat Daha Fazla!

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kasım ayı konferans serisinde bu hafta “Çocuk Acilde Ajitasyon” konusuna yer verildi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bora Büken ve Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın açılış konuşmasın ardından kürsüye davet edilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Cahit Temizkan “ Çocuk Acilde Ajitasyon” konulu sunumunu yaptı.

Ajitasyonu; bağlantısız, desorganize ve maksatsız davranışların sergilendiği, hastanın ve onunla ilgilenenlerin güvenliğini tehdit eden bir psikomotor huzursuzluk hali olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Cahit Temizkan,  ajitasyonun acil servislerde dikkate alınması gereken ciddi problemlerden biri olduğunu vurguladı. Ajitasyonun genelde agresif davranışın öncüsü gibi olması nedeniyle aciliyet arz eden bir durum olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Temizkan,  süratle değerlendirilerek sözel, ilaç ve fiziksel kısıtlamalarla kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi. 

“Sağlık Çalışanlarının Yüzde 50’ye Yakını En Az Bir Kez Şiddete Maruz Kalıyor”

Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla olduğunu ifade eden Temizkan, hemşirelerin ise diğer sağlık çalışanlarına oranla üç kat daha risk altında olduğuna dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının yüzde 50’ye yakınının meslek hayatı boyunca en az bir kez şiddete maruz kaldığını belirten Öğretim Üyemiz, meydana gelen saldırıların bir kısmının mağdur personel tarafından dile getirilmediğini ve yasal işleme başvurulmadığını sözlerine ekledi.

Ajitasyonun konuşma, davranış,  eşyalara zarar verme ve saldırı olmak üzere dört evresi olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Temizkan, sağlık çalışanlarının acilde olası ajitasyon gelişimini öngörülebilmesinin ve evrelerinin iyi bilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Acilde ajitasyon durumunda alınacak tedbirler hakkında da katılımcılara bilgiler veren Temizkan, hasta ve hasta yakınları ile empati kurmanın önemine vurgu yaptı.

“Hasta ve Sağlık Çalışanı Birlikteliği Hayati Önem Taşır”

Ajitasyon nedenlerini sosyal, sağlık sisteminden kaynaklı ve kişisel olmak üzere üç sınıfa ayıran Öğretim Üyemiz,  sağlıklı iletişim ve güvenilir hizmet için hasta ve sağlık çalışanı birlikteliğinin hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Son olarak önlemlere de değinen Temizkan, “Hastane içi uygulamalarda standartlar ve kurallar belirlenmeli. Bütün personelin buna uygun davranması sağlanmalı ve farklı uygulamaların önüne geçilmelidir. Hastanelerde birbirine benzer güvenlik protokolleri oluşturulmalı. Toplum bilinçlendirilmeli ve hukuki alt yapı oluşturulmalıdır.” diyerek Acil servis çalışanlarının eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarının önemi üzerinde durdu.

Konferans sonunda Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İdris Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Cahit Temizkan’a sunumundan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.