17.10.2022

Üniversitemiz I. Batı Karadeniz Metabolik Sendrom Sempozyumu’na Ev Sahipliği Yaptı

Üniversitemizde Tıp Fakültesi tarafından I. Batı Karadeniz Metabolik Sendrom Sempozyumu düzenlendi.

Ülkemizde önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen metabolik sendromun her açıdan ele alındığı sempozyuma; iç hastalıkları, kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji, genel cerrahi ve aile hekimliği alanlarından çok sayıda uzman katıldı.  Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin başkanlığını İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, genel sekreterliğini ise Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdal Belen gerçekleştirirken;  Bolu, Zonguldak ve Sakarya başta olmak üzere Batı Karadeniz illerinden çok sayıda hekim katılım gösterdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, etkinliğin metabolik sendromun güncel tedavi yöntemlerini paylaşmak açısından önemli olduğunu vurgulayarak, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Beş oturum halinde gerçekleşen sempozyumun ilk oturumunda, metabolik sendrom kavramı ele alındı. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Tamer’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Abdullatif Şirin, metabolik sendromda yağlı karaciğer hastalığına (MAFLD), İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Yaylacı ise metabolik sendromun önemine değinerek, bu hastalara yaklaşım üzerine katılımcılara sunum yaptı. 

Başkanlığını İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülali Aktaş’ın yaptığı ikinci oturumda ise diyabet hastalığı ve komplikasyonları tartışıldı.  İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Satılmış Bilgin sunumunda; ADA 2022 ışığında diyabet tanı ve tedavi yaklaşımlarını, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tansu Sav Diyabet ve Böbrek, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kocayiğit ise; diyabet ve kalp üzerine bilgiler verdi.  Sempozyumun üçüncü oturumunda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Aktüre; dislipidemiye yaklaşıma yönelik sunum gerçekleştirdi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman hipertrigliseridemi üzerine bilgiler verirken, Dr. Feyza Bircan da metabolik sendromu vaka sunumları üzerinden örneklerle açıkladı.

Toplantının dördüncü oturumunda metabolik sendromun toplumdaki sıklığını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan obezite ile ilişkisi üzerinde duruldu.  Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdal Belen’in oturum başkanlığında İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, Aile Hekimi Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, obezite tanı, izlem ve tedavi yöntemleri hakkında katılımlarla bilgi paylaşımda bulundu.

Başkanlığını Doç. Dr. Önmez’in yaptığı sempozyumun son oturumunda Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Öneç, son kılavuzlara göre hipertansiyon tanımı, tedavi ve hedef değerlerini, Doç. Dr. Erdal Belen ise, dirençli hipertansiyon ve acil ve ivedi hipertansiyona yaklaşım üzerine sunum yaptı.

Sempozyum katılımcıların sorularının cevaplandırılması, görüş ve öneri katkıları ile sona erdi.